Tribotechnické listy

 

 

MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

 

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.
Volba typu obráběcí kapaliny souvisí  s parametry obrábění. Nejprve se podívejme na specifika měkkého obrábění, které v rámci zušlechtění oceli probíhá procesem:
-  odvalovacího frézování (obvodového hoblování);
-  obrážení;
-  ševingování.

 

Poté následuje vytvrzení, popřípadě tepelné zušlechtění následujícími způsoby:
-  zahříváním v solné lázni - kalením v solné lázni;
-  zahříváním v jednokomorových nebo vícekomorových pecích, jakož i v průtokových zařízeních - kalením v aktivním kalicím oleji nebo v horké lázni kalicího oleje s mnohem menší mírou Leidenfrostova jevu;
-  indukčním ohřevem - kalení sprchou kalicí kapaliny na bázi polymerů - rozpuštěno ve vodě.

 

Volbou pro různorodé techniky vytvrzování je řada olejů Dionol Spezial. Obsahuje pět typů vhodných pro odlišné podmínky (míra viskozity, ne/rozpustnost ve vodě atd.).

 

 

Tvrdé obrábění
Při konečném obrábění - broušení (tvrdém obrábění) - existují různé způsoby výroby, při nichž se používají nejen zcela odlišné výrobní stroje, ale také různorodé technologie. Nabízí se velký výběr brusných nástrojů. U tvrdého obrábění dále víme, že v mnoha případech nelze dosáhnout eventuálních brusných výkonů, o něž usilujeme, protože na jedné straně toto znemožňuje brousicí nástroj a na druhé nevyhovující brusné oleje.

Přibližme si jednotlivé technologie obrábění broušením:
-  technologie broušení Gleason - tato technika se provádí různým způsobem pomocí těchto brusných nástrojů: CBN, slinuté korundy a korundy;
-  technologie broušení Reishauer - při výrobě ozubených kol se provádí hlavně pomocí víceprofilových brusných nástrojů od korundu až po slinutý korund;
-  technika výroby ozubení Liebherr - tato technologie broušení využívá kovové brusné nástroje ve tvaru spirály vybavené CBN;
-  brusná technologie Kapp - provádí se pomocí speciálně vytvořených brusných nástrojů vybavených CBN;
-  brusná technologie Höfler - provádí se vysoce výkonným převodovým broušením s pomocí brusných nástrojů s korundem až slinutým korundem.

 

Šnekové broušení a broušení závitů jsou podobné výrobní technologie, užívané při výrobě ozubených kol.
Mazání pro vysoký výkon
V posledních letech jsme svědky značného úsilí výrobců v oblasti brusných technologií s cílem vyrábět vysoce výkonné brusné nástroje, vyžadující použití odpovídajících vysoce výkonných olejů.
Přípravky Rotex Spezial 277 a Rotex Spezial V 1217 (oba dva ve variantách AN s protimlžicími přísadami) jsou výkonné a víceúčelové obráběcí oleje, uzpůsobené vysoce výkonným brusivům. Obecně platí, že tyto oleje mají ještě dostatečnou výkonnostní rezervu vzhledem k aktuální dostupné výkonnosti obrábění, která je ve většině případů určována brusným tělesem.
Také platí, že oba dva výše uvedené vysoce výkonné víceúčelové brusné oleje mohou být použity také pro měkké obrábění při odvalovacím frézování, obvodovém hoblování, obrážení, ševingování a také při broušení, čímž splňují požadavek na zefektivnění procesu, šetří odpovídající náklady a podporují efektivitu využití.
V některých speciálních případech se společnosti MKU-Chemie podařilo pozitivně ovlivnit oblast kalení ležící mezi měkkým a tvrdým obráběním pomocí kalicích olejů - ty mají vyšší kalicí vlastnosti na základě přidaných účinných látek. Zároveň bylo u některých výrob ozubených kol prokazatelně dosaženo zlepšení v problému deformací při kalení. Tím jsou samozřejmě také pozitivně ovlivněny následně prováděné brusné operace. V celkovém měřítku jsou brusné nástroje nejpřednějších výrobců vyztuženy do té míry, že v mnoha případech lze na základě povahy strojů očekávat vyšší výkonnost.
Poté, co byla výrobcům vysvětlena výkonnost obrábění v oblasti broušení, snížila řada z nich počet druhů užívaných olejů. Zatímco dříve disponovali 6i až 7 druhy, nyní vyrábějí pouze jeden nebo dva druhy pro měkké a tvrdé obrábění, což je mnohem ekonomičtější.

 

 

Text: Reiner Klapp

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 3 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd