Tribotechnické listy

 

 

Výkonná univerzální obráběcí kapalina

Univerzální obrábecí kapalina nové generace Unimet 280 je vyrábena na bázi minerálního oleje a je urcena pro širokou oblast použití. Podle výrobce je kapalina prokazatelne technicky výkonnejší, hospodárnejší a šetrnejší  k cloveku než konvencní obrábecí kapaliny. Produkt neobsahuje bor a biocid a nepodléhá povinnému oznacení. Tímto významne prispívá k bezpecnosti práce. A dobrý mazací výkon pri obrábení ocelových a litinových materiálu poteší významné výrobce prevodovek.

 

„S naší novou univerzální obráběcí kapalinou nechceme dosáhnout jen optimálního mazacího výkonu, ale také účinně přispět k bezpečnosti práce", zdůrazňuje Malte Krone, vedoucí produktového managementu společnosti Oemeta. UNIMET 280 je univerzální obráběcí kapalina nejnovější generace vyvinutá společností Oemeta pro široké uplatnění v oblasti obrábění. Výrobce slibuje mazací výkon odpovídající aplikacím při obrábění ocelových a litinových materiálů a nízkou spotřebu díky dobrému výnosu beze zbytků. To také zajišťuje čisté stroje a jejich části. V praktickém testu UNIMET 280 vykazoval v porovnání s konvenčními obráběcími kapalinami celkově lepší hodnoty v technické výkonnosti, hospodárnosti a humánní snášenlivosti.

Vyšší výkon a vysoká bezpečnost práce
Pro výrobce je důležitá bezpečnost práce a dobrá snášenlivost s pokožkou. Nově vyvinutý produkt neobsahuje ani biocid, ani bor. Oemeta zcela upouští od látek uvolňujících formaldehyd a dalších baktericidů a fungicidů a tím přispívá k větší bezpečnosti práce. UNIMET 280 nepodléhá označení podle nového nařízení CLP pro směsi, které vstoupilo v platnost v červnu 2015. Limitní hodnoty na pracovišti jsou  v tomto případě irelevantní. Kromě toho také není nutné preventivní používání biocidů.

 


Hodnoty potvrzené v praxi
Produktem UNIMET 280 Oemeta přesvědčivě ukazuje, že vysoce výkonnou univerzální obráběcí kapalinu lze velmi dobře spojit s vylepšenou ochranou životního prostředí a uživatele. Jihoněmecký výrobce převodovek používá UNIMET 280 pro procesy soustružení, frézování a vrtání při zpracování oceli  a litiny. Nová univerzální obráběcí kapalina, která zásobuje několik obráběcích center z centrálního zařízení, přitom splňuje všechny požadavky zákazní- ka a působivě zajišťuje zvýšení produktivity. Další uživatelé používají UNIMET 280 zatím jen v testovacích strojích, ale již poznávají výhody.

Biocidy, baktericidy fungicidy

Mikroorganismy mohou degradovat důležité složky obráběcí kapaliny a to vede k podstatně kratší životnosti a dalším nežádoucím efektům (např. vznik zápachu).
Do skupiny biocidů patří baktericidy a fungicidy.
Baktericidy jsou substance, které usmrcují bakterie, resp. brání růstu zárodků. Bakterie mohou  v obráběcích kapalinách vyvolat nežádoucí změny vlastností, jako např. snížení hodnoty pH díky produktům látkové výměny, která je m.j. důležitá pro bezpečnou ochranu proti korozi. Nelze ale také podceňovat přímé nebezpečí pro člověka. Může tak dojít ke zvýšenému nebezpečí infekce nebo senzibilizujícím reakcím.
Fungicid je chemická nebo biologická účinná látka, která usmrcuje houby nebo jejich spory nebo po dobu své účinnosti brání jejich růstu. Houby mohou v obráběcích kapalinách vést k technickým poruchám jako např. ucpání filtrů, potrubí nebo čerpadel.
Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) upravuje uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání, na základě aktivity účinných látek v nich obsažených pro ochranu lidí, zvířat, materiálů nebo přípravků používaných proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie. Zdroj: ECHA, European Chemicals Agency

Nařízení CLP stanovuje, které látky a směsi musí být označeny
Nařízení CLP = Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení GHS) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí podle nového předpisu GHS a staršího předpisu EU.

 


Text: Jaroslav Havlíček
Foto: Oemeta

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd