Tribotechnické listy

 

 

Česká tribotechnika potvrzuje svou profesionalitu i na mezinárodní úrovni

Ing. Jan Novák ze společnosti Kleentek, spol. s r.o., získal v květnu 2017 jako vůbec první zástupce ČR mezinárodní certifikaci Certified Lubrication Specialist (CLS), dokládající vysokou úroveň odborných znalostí v oboru mazání a maziv, udělovanou Společností tribologů a inženýrů mazání (STLE) a je tak jako jediný držitel této vysoce prestižní certifikace v ČR oprávněn používat titul CLS. Stal se tak jedním z úzkého okruhu těchto specialistů v regionu Evropy. Kromě ČR působí většina evropských certifikovaných CLS expertů v Německu, tři ve Španělsku, dva v Nizozemsku, po jednom pak v Anglii, Itálii, Belgii, Norsku, Polsku, řada evropských zemí vlastní CLS certifikované specialisty vůbec nemá a to např. ani Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, Švédsko či Rusko.

Ing. Jan Novak, Kleentek, spol. s r. o.

Ing. Jan Novák ze společnosti Kleentek, spol. s r.o.


 

Certifikovaný specialista na mazání (CLS) je jednou ze tří certifikací vydávaných STLE a jediná nezávislá certifikace pro odborníka na mazání, která ověřuje a potvrzuje rozsáhlé znalosti o mazacích technikách. Získávají ji pouze fundovaní odborníci, kteří absolvovali přísné zkoušky zahrnující kromě tribotechniky samotné i řadu oborů a technických zařízení souvisejících s tribotechnikou, prokázali odpovídající aktuální znalosti o podmínkách mazání a osvědčených postupech při údržbě v průmyslovém prostředí a mají nejméně tříleté profesní zkušenosti v této oblasti


 

Mezi kompetence certifikovaného specialisty na mazání patří mj. následující činnosti:
- Vyhodnocuje a vybírá mazadla a pomáhá s jejich nákupy
- Provádí průzkumy mazání
- Třídí maziva a sestavuje pracovní seznamy
- Rozvíjí programy zajišťování kvality a využití programů analýzy maziv
- Řešení problémů s mazáním
- Evidence záznamů o všech aplikacích, či sběru nebo likvidaci odpadu.

Hodnota certifikace STLE byla prokázána respektováním a důvěryhodností jejích držitelů u zákazníků i vědeckých pracovníků. STLE nabízí tři typy certifikací, platných po dobu tří let (poté musí být obnovovány). Jsou navrženy tak, aby byly v souladu s normami ISO 17024 a také rozlišovaly mezi důvěryhodným skutečným odborníkem a samozvaným "expertem".

__________________________________________________________________

STLE
Společnost tribologů a inženýrů mazání (The Society of Tribologists and Lubrication Engineers - STLE) je přední technická společnost, sloužící potřebám více než 13 000 osob a 200 společností a organizací z odvětví tribologie a mazacích strojů. Jejími členy jsou odborníci z řad zaměstnanců předních světových korporací, akademických institucí a vládních agentur, zabývajících se vědou a technikou, výzkumem, vývojem a uváděním nových metod a produktů v oblasti mazání a mazací techniky na trh.
STLE je považována za předního poskytovatele nekomerčního technického vzdělávání v oblasti mazání, zaměřeného na šíření znalostí o tribologii a mazacích technikách se silnou a respektovanou tradicí v oboru.
V rámci STLE funguje rozsáhlý systém odborného profesního vzdělávání a rozvoje tribotechnických specialistů, který zahrnuje kurzy místního vzdělávání, školení v rámci každoročních profesních setkání, samostudijní online kurzy, certifikační programy, odborné certifikáty a webináře. Všechny vzdělávací programy platí i pro požadavky na recertifikaci STLE.


Oficiální web STLE (www.stle.org) se seznamem CLS certifikovaných specialistů pro jednotlivé země potvrzuje Ing. Jana Nováka jako doporučovaného specialistu pro ČR

 

STLE - The Society of Tribologists and Lubrication Engineers

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 3 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd