Tribotechnické listy

 

 

Moderné výdajné systémy podporujú vyššiu produktivitu

Už viac ako 20 rokov priemyselné výdajné automaty poskytujú efektívne prostriedky na skladovanie a vydávanie potrebného náradia. Kým USA bola prvá krajina, ktorá zaviedla tieto praktické a užitočné systémy, v posledných 2 desaťročiach sa ich použitie stalo štandardom a rozšírilo sa do celého globálneho priemyslu. Odhaduje sa, že v súčasnosti existuje v priemyselných prevádzkach viac ako 10 tisíc takýchto výdajných automatov. Použitie týchto systémov sa stále rozširuje, nakoľko potenciálny užívatelia si uvedomujú výhody, ktoré prinášajú. Tak ako multi-národné spoločnosti diverzifikujú svoje výrobné podniky do iných geografických častí sveta, súčasne s nimi majú tendenciu migrovať aj osvedčené výrobné postupy vrátane efektívneho vydávania rezných nástrojov na prevádzke.

Priemyselné výdajné automaty, ako napríklad MATRIXTM, poskytujú veľké výhody tak pre dodávateľa rezného náradia, distribútora či toolmanagera, ale najmä koncového používateľa.
Predajcovia náradia radi poskytujú svojim zákazníkom ľahký a spoľahlivý prístup k ich produktom ako záruku ďalšieho opakujúceho sa obchodu. Zároveň tak využívajú potenciálnu príležitosť k ďalšiemu rastu obchodného obratu. Výdajný automat strategicky umiestnený na prevádzke tak pomáha stabilizovať a utužovať obchodný vzťah medzi zákazníkom a predajcom a tým obmedzuje dosah konkurencie.
Jednou zo zásadných každodenných úloh nákupcov je zabezpečenie kontinuity výroby a okamžitá dostupnosť výrobného náradia v požadovanom množstve a čase. Navyše, oni vidia realizáciu systému výdajných automatov v spôsobe, ako minimalizovať náklady a riziko vyplývajúce zo skladových zásob, optimalizácie stavu zásob, alebo, v konečnom dôsledku, prenesenie logistických problémov na dodávateľa prostredníctvom dohodnutých zásielok náradia.

 


Posledné roky zaznamenali exponenciálny nárast v nasadzovaní výdajných automatov. Mnoho z hlavných hráčov investuje značné prostriedky do nových inštalácií výdajných zariadení a logistických systémov. Priemerná návratnosť výdajného automatu sa odhaduje na 6 až 18 mesiacov, zatiaľ čo relevantné informácie deklarujú, že predaj náradia prostredníctvom výdajných automatov vzrástol dvojnásobne v porovnaní s predajom bez nich.

Typy dostupných výdajných systémov sa líšia; od základných špirálových podávačov určených pre jednoduchý výdaj a doplňovanie, až po sofistikované, high-end systémy - MATRIXTM , ktoré v jedinej výdajnej jednotke, spoločne s výhodou výkonného softvérového vybavenia pre ich správu, poskytujú užívateľom plnú kontrolu nad stovkami skladových položiek.

Výdajný automat MATRIXTM je obzvlášť atraktívny pre náročných používateľov a stredne-až-veľkých zákazníkov, ktorí potrebujú inovatívne funkcie, vstavanú flexibilitu a vynikajúce schopnosti štatistického výkazníctva bez žiadnych ďalších podporných zariadení.


Najmodernejšie systémy majú rad kľúčových výhod. Ich úložná kapacita je založená na viacerých pohodlne manipulovateľných zásuvkách, ktoré ďalej naviac obsahujú individuálne uzamykateľné bunky. Do každej samostatnej bunky je možné uložiť inú skladovú položku - ideálne pre užívateľov, ktorí operujú s veľkým množstvom rezných nástrojov a ďalšími položkami v nízkych až stredných množstvách. Tento spôsob umožňuje vyššiu a komplexnú správu zásob, a ako mnoho ďalších položiek, môžu byť bezpečne uložené, a v prípade drahých nástrojov, účinne kontrolované a starostlivo sledované. Aj z hľadiska prevádzkovej ergonómie začlenenie týchto systémov priamo do výroby šetrí kapitálové náklady na špecializované náraďovne. (Obr.3 a)

Nedávne pokroky v softvérovej funkcionalite teraz ponúkajú konečným užívateľom ešte väčšie výhody. Vyspelejšie výdajné systémy, ako MATRIXTM, používajú pokrokové logistické algoritmy pre maximalizovanie dostupnosti nástrojov a zároveň minimalizujú objem zásob a morálne zastarávanie. V modernom výrobnom prostredí nemôže byť opomenutá dôležitosť dostupnosti nástroja v danom čase. Strojové vybavenie, ktoré stojí stovky tisíc EUR je nastavené na maximálny výrobný výkon. Pred dodávateľmi náradia je teda postavený cieľ maximálnej dostupnosti v potrebnom čase.

Ak požadované nástrojové vybavenie nie je na sklade, následná nečinnosť výrobných strojov má za následok oneskorenie dodávok produkcie. Nepriame náklady a riziko neefektívneho toolmanagementu sú preto neprijateľné. Predvídateľnosť je kľúčovým faktorom pre zabezpečenie dostupnosti, preto najnovšie softvérové balíky ponúkajú chytré, používateľom definované funkcie, ktoré umožňujú prispôsobiť úrovne zásob pre položky, ktoré sa používajú i sporadicky. To možno dosiahnuť nastavením vypočítanej minimálnej úrovne zásob, alebo zadaním zmeny v príslušných parametrov, ako sú; opakovateľnosť, použitie a dodacia lehota, automatické generovanie zmeny, vypočítaná minimálna úroveň zásoby. Zmeny možno precizovať priamo na mieste, než čakať na obligátne týždenné alebo mesačné výkazy, takže systém je vždy aktuálny.
Bol dosiahnutý významný pokrok v celom rade ďalších oblastí, ktoré robia tieto nové výdajné systémy novej generácie inteligentnými. Je životne dôležité, aby iba sa vo výrobe používali iba adekvátne nástroje. Technologické postupy bežne definujú aké požadované rezné nástroje je nutné použiť, ale musí byť istota, že iba tieto nástroje budú skutočne použité. Obmedzenie možno softvérovo definovať. Potom v čase vydania používateľ zadá kód obrobku, po ktorom môžu byť vydané iba alternatívne nástroje z možnej množiny pre obrábanie daného materiálu.
Problematika položiek na základe nákladovej kalkulácie má aj ďalšie významné dopady. To umožňuje výrobným plánovačom a dielenským manažérom sledovať "skutočné" náklady na obrobok (CPU - Cost Per Unit), čo je vždy lepšie ako analytické stanovenie teoretickej ceny obrobku. Pri prepojení s vnútropodnikovým informačným systémom zákazníka (ERP - Enterpice Resource Planing), môžu byť importované aj výrobné dáta, a softvér

 

 

MATRIXTM pre správu nástrojov bude potom prezentovať nielen dáta CPU, ale môže tiež hlásiť odchýlky od kritérií pre jej stanovenie. Týmto spôsobom možno identifikovať aj zmeny v životnosti nástroja a vykonať včas prípadné korekcie zmenou nástroja, jeho nastavenia, korekciou rezných podmienok, alebo chladenia.
Pretože zákazníci hľadajú nové spôsoby, ako zlepšiť svoju produktivitu, bude inteligentný management nástrojov obsahujúci ľahko použiteľný, ale sofistikovaný softvér pre správu náradia, stále viac populárny a postupne nahradí tradičné jednoduché systémy, ktoré boli doposiaľ používané.

Raoul Rapke, CTMS Division, IMC Group

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
9 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd