Tribotechnické listy

 

 

Olej a nečistoty v procesu čištění a odmašťování

Pro proces odmašťování je charakteristické, že olej a nečistoty jsou odstraněny z výrobků a skončí v čisticím zařízení. Ale jak čistit čisticí zařízení? Je velkou výzvou odstranit olej a nečistoty z mycí lázně, aby se co nejvíce prodloužila její životnost.

Běžně se považuje odstraňování oleje a odstraňování nečistot za dva různé procesy, které se řeší separátně, jako by byly vzájemně nezávislé. To ovšem vůbec není správně. Obrázky vpravo jsou toho perfektní ukázkou. Pomocí magnetu (malý obrázek) byl sesbírán kal ze dna velké jednotky Suparator®. Bez ohledu na fakt, že vzorek je ze sedimentu a bez ohledu na to, že obsahem kalu jsou hlavně malé kovové částečky, není zde méně než 20% čistého oleje (sklenice se vzorkem).


Jestliže díly nebo výrobky jsou pokryty olejem, olej a nečistota se vyskytují na povrchu jako jednolitá vrstva a očištěním výrobků nedojde k separaci oleje od nečistot. To znamená, že každá částice v čisticím procesu je pokryta tenkým filmem oleje. Pokud tedy neodstraníte všechny nečistoty, pak neodstraníte ani všechen olej.

Nečistoty v procesu čištění
Graf níže ukazuje hmotnostní podíly jednotlivých velikostních frakcí nečistot v typickém vzorku kalu, (obr. vpravo) odstraněném zařízením Q-Filter® z mycí lázně v automobilovém průmyslu.
Červené sloupce udávají hmotnost jednotlivých frakcí, modré sloupce pak kumulativní celkovou hmotnost počínaje největšími částicemi.

Graf ukazuje, že všechny částice větší než 71μ mají více než 50 % hmotnosti nečistot ve vzorku. To znamená, že filtrace na 75 µ v nejlepším případě odstraní pouze 50 % hmotnosti nečistot . Podle počtu čáteček menších než 75 μ je to snadno tisícinásobek částeček větších než 75 μ. Jinými slovy, efektivní odstraňování nečistot začíná na 25 μ, lépe dokonce na 10 μ nebo 5 μ!


Filtrace první
Obrázek vpravo ukazuje co se stane, pokud zkoušíme filtrovat mycí lázeň před odstraněním oleje. Vlevo je stav s velmi jemným filtrem.


Nečistoty (černé) s olejem (červený) jsou zachyceny filtrační tkaninou. Pouze velmi malé částice prochází skrz, žádný olej neprojde. Olej je "absorbován" vrstvou nečistot na filtrační tkanině a způsobuje její rychlé rychlé ucpání. Výsledkem je extrémní spotřeba fitrační tkaniny a v praxi to pak dopadá tak, že je nahrazena jinou , hrubší, přes kterou projde více nečistot.
To je pak situace na obrázku vpravo. Olej není zachycen ve filtračním koláči, ale může procházet skrz něj společně s velkým množstvím jemných nečistot. Tím se do mycí lázně dostává stále více nejjemnějších nečistot pokrytých olejem a velmi mnoho jemných olejových kapek. Odstraňování oleje z takového média je velmi obtížné a nikdy nemůže být efektivní. Některé zaolejované částečky se mohou usadit u dna (obrázek na předchozí stránce), některé zůstávají suspendovány. To co pak plave na povrchu zpravidla vytváří lepkavou, tězkou olejovou vrstvu, kterou je těžké odstranit.

Separace oleje
Pro efektivní separaci oleje je nezbytné, aby kapky oleje v čištěném roztoku nebyly příliš malé. Graf vlevo ukazuje požadovaný čas zádrže, v závislosti na velikosti kapky, pro oddělení kapky oleje.

 

Čas zádržže versus velikost kapky oleje


Graf ukazuje, že kapka oleje o velikosti 100μ potřebuje 0,5 hodiny k separaci (v 1m vysokém separátoru). Pokud je velikost kapky pouze 70μ, potom čas zádrže je 1 hodina a pro 50 μ to trvá témìř 2 hodiny než se kapka oleje dostane k povrchu a je separována.
Aby se olej účinně odděloval, kapky oleje by měly být větší než 100 µ. Pokud ale nejprve projdou filtrem nejsou pouze menší než 100µ, ale většina oleje bude ve formě velmi jemného filmu na povrchu velkého množství velmi jemných částic nečistot, které prošly filtrační tkaninou.

Efektivní řízení nečistot
Pro efektivní odstranění nečistot z mycích lázní ve fázi odmašťování je nezbytné odstranit nejdříve největší možné množství oleje a potom lázeň filtrovat přes velmi jemný filtr, aby se odstranila většina všech jemných částic. To znamená, že velmi mnoho nečistot jde do separace oleje a separátor oleje na to musí být uzpůsoben. Ploché dno, dělicí a vyztužovací přepážky a jiné vnitřní konstrukce znamenají problémy. Nečistoty se budou kumulovat všude a jejich odstranění bude obtížné nebo nemožné. Všechny jednotky Suparator® jsou uzpůsobeny pro dobré odstraňování nečistot, ale série 88 si s nimi umí poradit perfektně. Její hlavní nádrž (na chéme) je navržena pro optimální gravitační separaci nečistot i oleje.

 Olej je dále koncentrován v integrované smyčce a nečistoty sedající ke dnu jsou odčerpány společně s tekutým odpadem do následujícího jemného filtru.

Nejprve magnetická separace
Velké množství velmi jemných nečistot v mycí lázni může mít negativní efekt na separaci oleje. Velmi mnoho jemných částeček nečistot ve velmi jemných stopách oleje plave na povrchu. Výsledkem je „olej" s vysokou hustotou a viskozitou. Takový olej se velice těžko odstraňuje.

Určitá frakce "plovoucí hmoty" se proto neseparuje, vrací se do procesu a způsobuje zvyšování koncentrace oleje v lázni.

Řešením je odstranění tak velkého množství kovových částeček před vlastní separací oleje, jak je možné. Ne však filtrem, ale magnetem. Zařízení Q-Mag® (foto vlevo) je plně automatický magnetický separátor speciálně vyvinutý pro tento účel. Odstraňuje velmi jemné kovové částečky a vypouští je ve formě koncentrovaného kalu.
Obrázek níže ukazuje nečistoty zachycené zařízení Q-mag®. Částice v červeném kroužku, jedna z největších, má průměr 70µ; většina částic je mneších než 25µ.


Odstranění kovových nečistot pomocí zařízení QMag® před separací znamená, že o mnoho méně nečistot se dostane do separátoru oleje. Výsledkem je významně účinnější separace oleje a méně oleje v kalech ze separátoru oleje. To znamená, že filtrace v následném kroku je účinnější a efektivnější při nižších nákladech na filtraci. Filtrace pak může odstranit i nejjemnější nečistoty s velikostí 5µ a posledními stopami oleje. O takovém čistícím procesu pak můžeme říci, že to co se vrací do mycího procesu je čisté.

Ing. Pavel Čepelák

Ekomaziva, s. r. o.
338 06 Cheznovice 7
00420 374 802 803,
info@ekomaziva.cz

www.ekomaziva.cz

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd