Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Shell: Priemyselné spoločnosti môžu ušetriť milióny používaním kvalitných mazív

Európski odborníci na mazivá diskutovali o výzvach priemyslu na technologickom fóre Shell v Amsterdame

Odborníci spoločnosti Shell a takmer 150 priemyselných zákazníkov z celej Európy sa stretli v technologickom centre Shell v Amsterdame, aby diskutovali o tom, ako výber a použitie kvalitného maziva môže ovplyvniť celkové náklady na prevádzku spoločnosti. Celosvetový prieskum spoločnosti Shell zohráva rozhodujúcu pozíciu v olejovom hospodárstve, ktoré je pre podniky stále viac a viac dôležitým kritériom pri hľadaní konkurenčnej výhody. Kľúčom je správny výber aplikácie mazív, čo vyžaduje pravidelnú spoluprácu s výrobcom, akým je spoločnosť Shell.


Počas technologického fóra Shell poprední odborníci zo spoločnosti Shell a zástupcovia rôznych odvetví hovorili o trendoch a výzvach v oblasti zloženia a kvality mazív, nástupu priemyslu 4.0, o celkových nákladoch na prevádzku a o znížení nákladov vynaložených na údržbu priemyselných zariadení. Taktiež prebehlo zasadanie zamerané na riešenie každodenných problémov, ktorým priemyselné podniky čelia v neustále sa rozširujúcom konkurenčnom prostredí.

Roger Molding, viceprezident spoločnosti Shell pre globálny marketing a predaj mazív v Európe tvrdí, že možnosti, ako mazivom znížiť náklady, sú často podceňované: "Spoločnosť Shell Lubricants uskutočnila celosvetový prieskum, ktorý sa zameriava na to, ako koncový užívateľ pristupuje k celkovým nákladom na prevádzku. Zistili sme, že veľa užívateľov uznáva potenciálny dopad výberu kvalitného maziva a olejového hospodárstva na prevádzkové náklady. Zároveň však priznávajú, že sa tento význam výrazne podceňuje. Veľa spoločností „vyhadzuje peniaze von oknom" ak si toto neuvedomujú, znižujú tak svoju potenciálnu konkurenčnú schopnosť. Zaujatie správneho prístupu v tejto oblasti je rozhodujúcim prvkom v dnešnom konkurenčnom prostredí, ale bude to ešte dôležitejšie, ak sa v plnej miere prejaví vplyv nových technológií a obchodných modelov spojených s priemyslom 4.0."

Celosvetový výskum skúmajúci celkové náklady na prevádzku bol zameraný na tých, ktorí nakupujú alebo ovplyvňujú nákup olejov a mazív pre svoje podniky v ôsmych kľúčových trhoch. Podľa štúdie 60% spoločností pripúšťa, že ich chyby pri výbere maziva spôsobili neplánované odstávky, 63% nezabezpečuje dostatok školení v oblasti mazív pre svojich zamestnancov a 51% neočakáva, že kvalitnejšie mazivá pomôžu znížiť náklady na údržbu.

 

Technici spoločnosti Shell zdôraznili tieto nedostatky zákazníkom na technologickom fóre a uviedli, že spoločnosť Shell Lubricants priniesla len za posledných päť rokov svojim zákazníkom úsporu vo výške 139 miliónov dolárov tým, že pomohla spoločnostiam s výberom vhodného produktu pre danú aplikáciu . Táto úspora sa dosiahla vďaka silnému tímu 300 technických špecialistov, ktorí pomáhajú spoločnostiam optimalizovať ich výber vhodných produktov pre dané aplikácie. Ich úlohou je navštevovať prevádzky zákazníkov a odovzdávať im svoje odborné vedomosti o olejovom hospodárstve, aby zákazníci mali nielen správne oleje či mazivá pre ich zaradenie, ale taktiež aby poznali správne procesy a postupy, ktoré maximalizujú celkový prínos produktu.

Dr. Richard Tucker, generálny manažér spoločnosti Shell B2B Technology, uviedol: "Pokiaľ sú spoločnosti vystavené tlaku na zníženie výdajov na údržbu, tak mazivá sú často jednou z prvých oblastí, kde sa snažia znížiť náklady. Pri výbere menej účinného maziva zriedkakedy dôjde k okamžitému zlyhaniu zariadenia, môže to však viesť k vyšším nákladom na údržbu po určitom čase. Tieto náklady môžu byť potom oveľa vyššie ako úspory za mazivá s nižšou cenou."

 

Experti na mazivá spoločnosti Shell veria, že spolupráca v oblasti technológií a spoločného inžinierstva môžu priniesť tie najlepšie výsledky a riešenia v oblasti mazív, čo nám pomáha posúvať hranice výskumu a vývoja. Spoločne môžeme dosiahnuť všetko. Technické partnerstvá s výrobcami zariadení (OEMs) pomáhajú zabezpečiť optimalizáciu zloženia olejov a plastických mazív pre tie najmodernejšie technológie a zariadenia.

 

 

Shell Lubricants pri vývoji mazív úzko spolupracuje s množstvom kľúčových výrobcov strojov. Vďaka tomu mazivá nielen spĺňajú, ale dokonca prekračujú požiadavky výrobcov zariadení ako v súčasnosti, tak aj v budúcnosti. Úzkou spoluprácou so zákazníkmi a pomoc pri zlepšovaní ich činností a zvyšovaní prevádzkových úspor spoločnosť Shell preukázala, že výber mazív a olejové hospodárstvo môžu ovplyvniť zásadným spôsobom fungovanie firmy. Tieto úspory, ktoré spoločnosť Shell získala pre svojich zákazníkov po celom svete, naznačujú potenciál špičkových mazív pri znižovaní celkových nákladov na prevádzku a zvyšovaní produktivity.

Kateřina Hartlová

Shelll Lubrocants

 

 

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd