Tribotechnické listy

 

 

Fluid management syntetických obráběcích kapalin

Špičkové technické vlastnosti a vysoký výkon jsou dnes samozřejmé požadavky na vodou mísitelné obráběcí kapaliny. Syntetické obráběcí kapaliny nové generace přinášejí unikátní vlastnosti v oblasti emulgace cizích olejů, neutrálního pH či mimořádných vysokotlakých vlastností umožňujících nejnáročnější obráběcí operace. Vyšší jednotková cena takových obráběcích kapalin umožňuje při správném fluid managementu dosažení výrazně nižších provozních nákladů.

Vodou mísitelné obráběcí kapaliny můžeme rozdělit na dvě velké skupiny - na dnes převažující mikroemulze s nižším obsahem minerálního oleje a na syntetické roztoky zcela bez minerálního oleje představující budoucí směr vývoje. Syntetické chladicí kapaliny neobsahují minerální ani  syntetické oleje, ale speciální směsi ve vodě rozpustných maziv a dalších aditiv. Jednotlivé formulace se výrazně liší v závislosti na technické aplikaci produktu, mimořádný význam při vývoji mají hygienické a ekologické aspekty. Syntetické kapaliny mají řadu výhod, které zvyšují produktivitu výroby. Spojují v sobě nejlepší vlastnosti ze světa obráběcích kapalin, totiž vysokou úroveň mazacích vlastností známou z oblasti řezných olejů a chladicí vlastnosti vody. Vysoký chladicí účinek umožňuje zvýšit řeznou rychlost operací. Zvýšení životnosti nástrojů, obvykle kolem 20 %, šetří prostoje a vysoké náklady. Aditivační protipěnivostní technologie umožňuje použití i při vysokém tlaku chladicí kapaliny. Velkou výhodou je udržování extrémně čistého pracovního prostoru strojů díky výrazné eliminaci tvorby úsad a povlaků. Optimalizované smáčecí vlastnosti výrazně snižují výnos kapaliny a tím její spotřebu. Velká většina syntetických obráběcích kapalin vykazuje jako zásadní výhodu odlučivost cizích olejů. Efektivní separace cizích olejů umožňuje prodloužit životnost kapaliny. Snadnější obnovitelnost původních vlastností náplně vede k menšímu doplňování koncentrátu ve srovnání s klasickou emulzí či mikroemulzí.

 


Použití syntetických kapalin je též velkým přínosem pro pracovní hygienu a ekologii. Je samozřejmé, že tyto typy produktů splňují bez výjimek požadavky chemické legislativy, především neobsahují chlor, fenoly a dusitany. Většinou jsou taktéž bez obsahu sloučenin boru, které mohou vykazovat nebezpečné toxikologické vlastnosti a vytvářet potenciál k tvorbě úsad v prostředí tvrdé vody. Pozitivní je také menší dráždivost vůči pokožce v důsledku mnohem nižšího obsahu biocidů ve srovnání s emulzními kapalinami. Nepřítomnost minerálního oleje eliminuje sklon kapaliny k biologickému napadení. Syntetické kapaliny mohou efektivně nahradit nejen klasické emulze a mikroemulze, ale i řezné oleje. Tímto způsobem je možné vyloučit nepříznivé vlastnosti řezných olejů, mezi jinými požární nebezpečí.
Castrol Syntilo 9974 BF představuje skupinu obráběcích kapalin bez boru s vysokým obsahem polymerních vysokotlakých aditiv. Zde již neplatí, že syntetické kapaliny jsou jen doménou broušení, kde je vyžadován vysoký chladicí efekt. Moderní syntetické roztoky vykazují nejen chladicí, ale též extrémní mazací vlastnosti a jsou tak vhodné pro nejnáročnější obráběcí operace jako je protahování, vystružování, řezání závitů a obrábění ozubení.
Castrol Syntilo 9918 je typickým představitelem unikátních univerzálních obráběcích kapalin s neutrálním pH. Produkt je vhodný k nasazení pro široké spektrum kovových materiálů, které zahrnuje litinu, ocel včetně vysoce legované, slitiny niklu i titanu. V nabídce jsou též nejmodernější speciální druhy syntetických kapalin pro obrábění hliníku s prakticky neutrálním pH, které zcela eliminují nepříznivé chemické interakce, obrábí při dosažení excelentní kvality povrchů a rovněž disponují šetrnými hygienickými vlastnostmi. Tato skupina produktů je vhodná pro aplikace v leteckém průmyslu.
Castrol Syntilo 75 EF představuje skupinu unikátních syntetických kapalin umožňujících emulgování cizích olejů. Tato vlastnost spojuje v tomto typu obráběcích kapalin výhody syntetických produktů a mikroemulzí. Produkty je možné používat zcela bez problémů i v aplikacích, kde použití klasických syntetických kapalin není vhodné, například z důvodu staršího strojového parku nebo vyšších neošetřených úniků cizích olejů.
Aplikací syntetických roztoků je možné dosáhnout výrazného zvýšení produktivity práce za současného snížení rozpočtu pro chladicí a mazací kapaliny. Nutnou podmínkou nasazení je optimalizace faktorů pro provoz syntetických kapalin. Naprosto zásadním a obvykle podceňovaným ukazatelem je kvalita vody, přičemž je nežádoucí vysoká tvrdost. Optimalizace kvality vody vyžaduje často použití technologií pro změkčování vody.
Ekonomické zhodnocení nemůže být založeno na srovnání jednotkových cen produktů. Fluid management obráběcích kapalin zahrnuje nástroje na komplexní zhodnocení potenciálu pro danou obráběcí kapalinu v konkrétní aplikaci. Třeba brát v úvahu výslednou koncentraci, povrchové vlastnosti obráběcí kapaliny, které v tomto případě zaručují extrémně nízké ztráty kapaliny a tím i spotřebu na jednotku výroby, odstranění výrobních odstávek, snížení nákladů na management odpadů, praktické odstranění používání dodatečných aditiv, která mají velmi často nevhodné technické nebo hygienické vlastnosti. Mimořádně významné je též zahrnutí procesů managementu spotřeby nástrojů a dalších optimalizací obráběcího procesu, které jsou prováděny za účasti odborníků a nasazení speciálního know-how.

 

Ing. Petr Kříž

 Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
V Parku 2294/2
148 00 Praha 4
Tel: 603 222 163
e-mail: petr.kriz@castrol.com
www.castrol.comCastrol Slovensko, s.r.o.
Rožňavská 24
821 04 Bratislava

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 3 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd