Tribotechnické listy

 

 

Moderné mazivá na primárne mazanie pri tvárnení plechov

Lisovanie dielcov automobilov predstavuje jeden z najdôležitejších procesov hlbokého ťahania plechov. Oleje na ochranu proti korózii používané oceliarňami, ktoré vyrábajú plechy hrajú úlohu pri každej operácii tvárnenia plechu. Tieto oleje majú najväčší podiel na   používaných  mazivách  v technickej praxi.

 


Myšlienka kombinovať ochranu proti korózii protikorózneho  oleja s mazacími vlastnosťami oleja na hlboké ťahanie viedla k vývoju mazív primárne mazanie. V anglickej literatúre  je používaný pre tento typ mazív označenie „Prelube" čo je skratka slov „preliminary lubrication (prípravné mazanie) Takéto mazivá používané vo dokončovacích   linkách oceliarní na ochranu vyvalcovaných plechov pred koróziou slúžia potom  ako mazací prostriedok v lisovniach pri tvárniacich operáciách. Predpokladom vhodnosti oleja tohto  typu je absolútna kompatibilita z každým krokom procesu výroby  od plechu vo zvitku až po  karosériu automobilu.

 Potreba kompatibility sa začína už u kvapalín  pre valcovanie za studena na samom začiatku procesu  ešte predtým, ako je na vyvalcovaný povrch plechov aplikované mazivo pre primárne mazanie. Nasledujúci krok procesu je olejovanie pásu, ktoré je najčastejšie vykonávané metódou elektrostatického nanášania. Hrúbku ochranného filmu sa zvyčajne pohybuje  od 0,1 do 2,5 g/m2. Okrem toho, že toto olejovanie poskytuje mazivosť, hlavným cieľom mazív pre primárne mazanie je spoľahlivá ochrana proti korózii počas prepravy a skladovania.  Iba oleje s tixotrópnymi vlastnosťami pôsobia proti strate ochrany voči korózii spomaľovaním stekania oleja. Ak je plech praný kvôli požiadavkám čistoty, pracia tekutina musí zachovať vynikajúce vlastnosti maziva pre primárne mazanie pre operácie ťahania a na ochranu proti korózii. Väčšinou  už pri tvárnení nie je potrebné dodatočné mazanie  ale  niektoré obtiažne operácie hlbokého ťahania si môžu ešte stále vyžadovať dodatočné lokálne primazanie. Pre všetky oleje použité v celom procese je nevyhnutná kompatibilita s nasledujúcimi výrobnými operáciami: montáž karosérie zváraním a lepením, predbežná úprava čistením a fosfátovaním  ako aj kataforézne nanášanie farby. Moderné primárne mazivá plne spĺňajú požiadavky normy VDA 230-213 na dobrú kompatibilitu s lepidlami, na dobrú kompatibilitu pre katodický spôsob  nanášania farieb a ľahkú odstrániteľnosť z povrchu. Sú vhodné pre zušľachtené plechy (Z,ZN, ZNE, ZF, fosfátované i nefosfatované) ako aj pre bežné typy ocelí.

 Použitie moderných primárnych  mazív  v oceliarňach výrazným spôsobom redukuje rozsah a množstvo lokálnych mazív potrebných  na doplnkové mazanie v lisovniach.  Skutočný prospech z nich však môže byť plne dosiahnutý len ak je princíp kompatibility aplikovaný v  celom výrobnom reťazci. Moderné primárne  systémy mazív  sú modulárne systémy podporujúce požiadavky kompatibility celého procesu, a dokonca aj mazivá o rôznych  viskozitách  môžu byť súčasťou tejto koncepcie. Výsledkom tohto je multifunkčnosť pre všetky aplikácie tohoto druhu.

 


Text: Ing. Miroslav Kačmár

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 1 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd