Tribotechnické listy

 

 

Kompaktní tryskací systém s inovačními manipulačními kleštěmi

Plně automatické vyrovnávání a rotační tryskání až 5 tun těžkých válcových klikových skříní


Změna výrobního programu a kapacit pro výrobu válcových klikových skříní naftových a plynových motorů byly rozhodující pro investici slévárny železa Eisengießerei Gienanth GmbH do nového tryskacího systému. Firma Rösler koncipovala pro oblast ručního lití do forem kompaktní, plně automatické tryskací zařízení se speciální manipulační torzní tyčí RMBS 1-842. Zařízení umožňuje otáčení a kývavý pohyb až pět tun těžkých motorových bloků během vytloukání jader, odokujňování a čisticího tryskání, které umožňují dosáhnout krátkých dob taktů. Nové tryskací zařízení současně optimalizuje chod výroby.


 

Již téměř 280 let jsou u Gienanthuve falckém Eisenbergu odlévány konstrukční součásti. Díky těmto zkušenostem spojeným s dnes rozsáhlým know-how a nejmodernější výrobní technologií získala slévárna železa technologický náskok v oblastech strojního a ručního lití do forem. Ruční lití je zaměřeno na sériovou výrobu válcových klikových skříní. „V současné době vyrábíme asi 25 různých variant těchto válcových klikových skříní. Naším posledním vývojem v této oblasti je skříň o rozměrech 3,5 x 1,0 x 1,10 (d x š x v) metru a váze pět tun. Pro tryskání těchto motorových bloků je naše stávající tryskací zařízení příliš malé. Kromě toho bylo vždy též úzkým profilem výroby. Proto bylo nezbytné zajistit nové tryskací zařízení", říká Frank Koch, vedoucí výroby ručního lití do  foremve Gienanthu.


Nové tryskací zařízení a současná modifikace stávajícího

Investice do druhého tryskacího systému otevřela Gienanthu možnost současně optimalizovat workflow. Stávající zařízení je používáno pouze k vytloukání jader a odpískování motorových bloků o hmotnosti do 3,5 tuny. Pro vytloukání jader u největší válcové klikové skříně a pro čisticí  tryskání po odstranění okují  je u všech variant používán nový tryskací systém. Stávající zařízení muselo být  přestavěno. Projekty přestavby a nového zařízení chtěl Gienanth zadat pouze společně. Důvodem bylo jednodušší udržování zásoby náhradních dílů a know-how pro vlastní technickou údržbu. „Podstatnými požadavky bylo dosáhnout u nového zařízení kvality povrchu definované našimi zákazníky při určené době taktu a plně automatickém procesu. Kromě toho bylo zařízení zařazeno do předem daného, relativně úzce dimenzovaného úseku výroby. A konečně, chtěli jsme partnera, který reaguje rychle a flexibilně, když  dojde k poruše. V důsledku velikosti zařízení a našich specifikací byl počet možných partnerů značně  omezen", sděluje  vedoucí  výroby.


Celkové řešení a hloubka výroby přesvědčily

Společnost se rozhodla pro zařízení k tryskání motorových bloků RMBS 1-842 vyvinuté firmou Rösler Oberflächentechnik GmbH podle specifikace zákazníka. „Koncept zařízení splnil naše očekávání. Kromě toho jsme mohli díky prezentaci jižpředem přesně vidět, jak bude zařízení zkonstruováno a integrováno do výroby. Když jsem při návštěvě podniku viděl i hloubku výroby a tamní způsob práce, uvěřil jsem, že firma Rösler tento úkol optimálně  vyřeší", zdůvodňuje Frank Koch rozhodnutí společnosti.


Konstrukce  přizpůsobená  požadavkům

Zcela  nově koncipované zařízení  k  tryskání motorových bloků RMBS 1-842 je používáno jednak k odpískování velkých válcových klikových skříní, jednak k tryskání po čištění a v případě potřeby odokujňování motorových bloků všech variant o hmotnostech mezi jednou a pěti tunami. „Tryskací programy, které jsou specifikovány pro dané díly a úlohy, jsou uloženy v řízení zařízení, což zajišťuje požadovaný plně automatický provoz. Do  paměti  lze uložit až 99 programů, výběr provádí pracovník manuálně. Zařízení je dimenzováno pro obrobení přibližně 90 motorových bloků denně v třísměnném provozu. Tím jsme prakticky zdvojnásobili naši kapacitu tryskání", vysvětluje Frank Koch. Zařízení  RMBS v Gienanthu je vybaveno osmi vysokovýkonnými turbínami EVO 38 s paprskem o průměru 40 centimetrů a hnacím výkonem 30 kW, které jsou umístěny ve stropě tryskací komory. Prosazení tryskacího prostředku u jedné turbíny činí 350 kg za minutu. Poloha turbín byla stanovena  simulací. Tím je zaručeno, že budou rovnoměrně tryskány všechny části  válcové  klikové skříně včetně čelních ploch. Aby bylo minimalizováno opotřebení tryskací komory zhotovené z 10 mm silných desek z manganové oceli a její vyložení  z 12 mm silných desek z této oceli a snížena spotřeba energie, mohou být vnější turbíny při tryskání menších obrobků vypnuty. Všechny turbíny jsou kromě toho vybaveny pístovými  šoupátky. Přívod tryskacího prostředku tak lze  specificky přizpůsobit každé válcové klikové skříni a požadavku na způsob tryskání dílu: Když se například u obrobku o hmotnosti pět tun vytlouká jádro ze čtyř tun písku, zahájí proces tryskání dvě turbíny a ostatní se postupně automaticky připo-jují podle tryskacího programu. Tím je zajištěno, že je písek odnášen „ve vrstvách". Integrovaný magnetický oddělovač tak může upravovat vznikající směs písku a tryskacího prostředku na požadovanou kvalitu, tj. zbytkový obsah písku pod 0,20 procenta, aniž by musel být pro jiné případy tryskání předimenzován. Zvláštností zařízení RMBS 1-842 je  též  zvenku ovládané zařízení pro volné tryskání, vestavěné do tryskací komory. Pro tryskání se v komoře otevřou dvě klapky, jimiž lze zavést dvě lancety pro volné  tryskání. Současně se otevřou dvě okna, která umožní operátorovi pohled na osvětlený motorový blok a polohově přesné tryskání. Z ovládacího panelu může operátor uvádět motorový blok do požadovaných poloh.

 


Otáčení a kývavý pohyb během procesu tryskání

Jádrem zařízení jsou speciálně vyvinuté manipulační kleště se dvěma drapáky. Kleště umožňují obrábět jednu větší nebo dvě menší klikové skříně. Pro proces tryskání uloží halový jeřáb motorový blok na válečkový dopravník, který jej přemístní k zařízení a tam automaticky předá na nakládací vozík. Vozík  vystředí  blok a přemístí jej do tryskací komory, kde je blok uchopen kleštěmi a pevně upnut. Jakmile je uzavřena tryskací komora, začnou manipulační kleště kontrolovaným  způsobem otáčet motorovým blokem pod proudem  omílacího prostředku z turbín.

 

Kromě otáčení může obrobek vykonávat též kývavý pohyb, který  přispívá u menších motorových bloků k optimálnímu výsledku tryskání. Po  uplynutí definované doby tryskání se automaticky přeruší přívod tryskacího prostředku. Obrobek se však nadále ještě asi 10 sekund otáčí, aby se odstranil zbytek tryskacího prostředku. Nakonec  vyzdvihne nakládací vozík obrobek z tryskací komory a uloží jej na válečkový dopravník, který jej přemístní k další obráběcí stanici. Doba taktu činí podle zvoleného programu 12 až 20 minut.

 

 

Text: Barbara Müller

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 2 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd