Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 6/2014

 < 1 2 3 > 

Tvrdé chromování – inovace chromovacího procesu

TriboTechnika 6/2014

Funkční chromování, nebo-li ve zkratce, tvrdochromování, tvoří velmi širokou a rozšířenou oblast chromování, při které jsou vylučovány tvrdé a otěruvzdorné povlaky chromu. Předpokládá se jejich dobrá až vysoká korozní odolnost i v náročných provozních podmínkách. Většinou se jedná o technické vrstvy tloušťky od několika µ do několika set µ a jejich vyloučení trvá i řadu hodin.

Viac informácií

Pomoc návrhářům při snižování hmotnosti vozidel

TriboTechnika 6/2014

Od osmdesátých let dvacátého století se návrháři v automobilovém průmyslu snaží snižovat hmotnost automobilů a spotřebu paliva bez negativního dopadu na bezpečnost a charakteristiky jednotlivých prvků. Tato snaha stojí za vývojem lehkých materiálů pro strukturální aplikace ve vozidlech.

Viac informácií

Ako si správne vybrať mazací olej alebo mazivo

TriboTechnika 6/2014

V súčasnosti predstavujú oleje mazivá podstatný technický a ekonomický prvok moderných strojov a technologických zariadení. Životnosť oleja či maziva sa stáva dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje prácu a výkon stroja alebo zariadenia, ovplyvňuje znižovanie počtu potrebných servisných zásahov a v neposlednom rade aj záťaž životného prostredia. Každý mazací olej a plastické mazivo  má určitú životnosť pri jeho použití v strojoch a zariadeniach.

Viac informácií

Vývoj mikroemulzí bez obsahu biocidů

TriboTechnika 6/2014

Aktuální chemická legislativa, požadavky moderní praxe a výsledky nejnovějšího vývoje chemických formulací vodou mísitelných obráběcích kapalin vedou ve svých důsledcích k velkému tlaku na používání nejmodernějších produktů bez obsahu biocidních látek. Používání těchto produktů nepřináší „pouze" hygienické, ale i výrazné technické výhody.

Viac informácií

Priemyselné prípravky na čistenie povrchov

TriboTechnika 6/2014

Pri výrobe výrobkov z kovov musia byť z povrchových plôch odstránené všetky látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú následné výrobné operácie alebo neskoršie použitie finálnych výrobkov. V priebehu výrobného procesu prichádzajú povrchové plochy obrobkov do styku s rozličnými i látkami, ktoré síce uľahčujú opracovanie, ale môžu pri ďalšom opracovaní zapríčiniť poruchy a chyby. Okrem toho sa pri  opracovaní tvorí oter.

Viac informácií

Úloha obsluhy výrobných zariadení pri zabezpečení ich spoľahlivosti

TriboTechnika 6/2014

Údržba za posledných 20 rokov patrí medzi najviac sa rozvíjajúce oblasti. Možno aj preto, lebo v minulosti sa vedenie firiem na ňu pozeralo často len ako na nutné zlo, prinášajúce firme náklady. Dnes sa tento uhol pohľadu mení, menežéri si uvedomujú,  že údržba je jedným z výrazných procesov ovplyvňujúcich produktivitu výroby.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKF Slovensko

Viac informácií

Centrální mazání v kovárenských provozech

TriboTechnika 6/2014

Kovárny, a to zejména ty těžké, patří k provozům, jejichž  celkové hospodářské výsledky jsou vysoce citlivé na volbu správného a spolehlivého mazacího systému.

Viac informácií

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

TriboTechnika 6/2014

V součastné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (Sputtering) se ukázal velmi efektivním pro mnoho aplikací. Metoda magnetronového naprašování je schopna kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku.

Viac informácií

Tribotechnická diagnostika plastických mazív

TriboTechnika 6/2014

Tribotechnická diagnostika je zameraná najmä na analýzu mazacích olejov, kde jednotlivé postupy a metódy na kontrolu ich stavu v prevádzke sú odbornej verejnosti všeobecne známe a dostupné. Pri analýze mazacích olejov je pozornosť venovaná ich tepelnej a oxidačnej degradácii, a preto  sa odporúčajú napr. skúšky na kontrolu a analýzu požadovaných ukazovateľov kvality: kontrola kinematickej viskozity pri 40 °C a 100 °C, čísla kyslosti (AN), infračervená spektrometria (FTIR), oxidačný test RPVOT a ďalšie metódy a postupy.

Viac informácií

Kritériá výberu a použitie 90 stupňových fréz

TriboTechnika 6/2014

Na trhu máme rôzne typy a veľkosti 90 ° fréz od rôznych výrobcov. Nie je úplne jedno, čo si vyberieme. Každý má vlastné kritériá výberu a často je hlavným cena za teleso a za reznú doštičku. Napriek tomu, že si vyberieme najlacnejšie frézy na trhu, celkové náklady vo výrobe môžu naopak narásť.

Viac informácií

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd