Tribotechnické listy

 

 

Potřebujete namazat ložisko, převodovku či jiný strojní díl?

Maziva snižují tření a opotřebení strojních součástí, zvyšují spolehlivost strojů a snižují náklady na údržbu, chrání zařízení vystavená velmi vysokým či naopak nízkým teplotám a zařízení předurčená odolávat vysokým tlakům, vibracím či agresivnímu prostředí. Společnost Klüber Lubrication se již léta zabývá vývojem a nabídkou vhodných maziv pro každé průmyslové odvětví a každý strojní díl. Stručně vám zde představíme pár vývojových novinek a zmíníme některé léty osvědčené produkty - maziva přispívající k zajištění bezproblémového provozu a to často tak, aniž by kdokoli věděl, že tam jsou používána.

 

Mazivo či mazací olej pro hladký chod

Mazací oleje se vyznačují dobrou zatékavostí a smáčivostí povrchů, zajišťují odvod tepla z třecích míst a kromě mazání mají také čisticí schopnosti, kdy vynášejí nečistoty, částice vzniklé opotřebením nebo oxidační zbytky pryč z třecího místa. Pokud má aplikované mazivo zůstat na stykových plochách po dlouhou dobu, jsou pak vhodnější volbou plastická maziva, která poskytují mazání, ale také chrání třecí místo před vnějšími vlivy, jako je rozstřikovaná voda, vlhkost, znečištění, koroze a opotřebení. Plastická maziva jsou vhodná pro vysoké nebo nízké teploty, vysoké rychlosti, velmi vysoká zatížení nebo pro aplikace v potravinářském průmyslu.

 

Otevřené a uzavřené převody

Účinnost převodovky se odráží v její spotřebě energie. Např. konstantně nízká teplota použitého oleje v převodovce ukazuje na nízké tření a opotřebení, a tím i nízkou spotřebu energie. Správný převodový olej proto přispívá k účinnému provozu, a to díky nízkému tření a plynulému chodu čelních, kuželových nebo šnekových převodů. Široké produktové portfolio převodových olejů společnosti Klüber Lubrication splňuje náročné požadavky z hlediska životnosti, kompatibility s nátěry a těsněními a také ochrany proti korozi. Pokud konstrukce převodovky není zcela olejotěsná, je vhodné použít tekutá plastická maziva, která mají těsnicí účinek, a navíc pohlcují tlak a chrání před opotřebením.

 


Otevřené a uzavřené převody jsou důležitými konstrukčními prvky, které je nutné hodnotit jak z hlediska provozní spolehlivosti, tak z hlediska potenciálního snížení nákladů. Pro velké otevřené pohony vyvinula společnost Klüber Lubrication transparentní adhezní maziva, která v porovnání s konvenčními černými mazivy obsahujícími grafit nabízejí jasné výhody a jsou již úspěšně používána po celém světě. Pro uzavřené převody jsou jednou z alternativ maziva na bázi polyglykolového oleje Klübersynth řady GH 6, která zvyšují stupeň energetické účinnosti a snižují provozní náklady. Při volbě maziv bereme v úvahu celý tribologický systém hnací soustavy včetně základního tělesa (např. ozubený věnec), protikusu (např. pastorek), použité látky mezi součástmi (mazivo) a okolních médií (např. prach, okolní podmínky atd.) a další ovlivňující parametry, jako je například stav převodu, provozní teplota, rychlost, vibrace atd.


Transparentní adhezní maziva

Transparentní maziva jsou vhodná pro všechny druhy mazacích systémů otevřených převodů. Neobsahují pevné částice, neucpávají systém ani jeho součásti (trysky, potrubí atd.). Osvědčila se v pohonech pro mlýny nebo např. pro pece v cementárnách a vápenkách, jsou vhodná pro aplikace za vysokých i nízkých rychlostí a teplot. Tloušťka filmu maziva přesahuje tloušťku konvenčních maziv, třecí plochy jsou tedy optimálně odděleny a je dosaženo jemnějšího záběru (výrazné snížení vibrací a teploty boků zubů za provozu). Díky tomu je i možné výrazně snížit množství maziva - přibližně o 30 až 50 procent. Film maziva je transparentní, je tak jednodušší a bezpečnější i údržba a kontrola stavu boků zubů v záběru.


Syntetické oleje

Uzavřené převody hrají v průmyslu stále větší roli. Zde se také uplatňuje obecný požadavek na vyšší výkony při snížených provozních nákladech - převody musejí přenášet stále vyšší výkony a zároveň mít delší životnost a méně prostojů. Protože byl v mnoha případech vyčerpán potenciál konstrukčního řešení ložisek, zubů převodů, hřídelí a těsnění, hrají zde speciální roli právě maziva. Uzavřené převody jsou zpravidla mazány vysoce kvalitními aditivovanými ropnými oleji, které vyhovují požadavkům z hlediska tlakové únosnosti, odolnosti proti působení vysokých a nízkých rychlostí a teplot.

 

 

S rostoucími požadavky na výkon však ropné oleje dosahují hranic svých možností, a to zejména v případě jejich teplotní odolnosti. Proto je v takových případech nutné používat oleje s vyšší viskozitou nebo kapalná plastická maziva s aditivy EP/AW. Pokud je obzvláště vysoké riziko zadření, je výhodnější používat syntetické oleje, například na bázi polyalfaolefínů (PAO) nebo polyglykolů (PG). PAO jsou mísitelné s ropnými oleji a v porovnání s nimi prodlužují intervaly pro výměnu oleje přibližně na trojnásobek. PG nejsou mísitelné s ropnými oleji, prodlužují intervaly pro výměnu oleje až pětinásobně a zvyšují účinnost uzavřených převodů až o 10 procent.

 


Klüberspeed BFP 42-32 - mazání ložisek vřeten

Stroje jsou neustále vyvíjeny a jejich technologie se zlepšuje. Nicméně i ten nejlepší stroj může fungovat dobře a dlouhodobě jen tehdy, pokud jsou údržba a opravy prováděny optimálním způsobem. Produkt Klüberspeed BFP 42-32 je plastické mazivo na bázi syntetického oleje a speciálního lithného zpevňovadla pro mazání ložisek vysokorychlostních vřeten. Díky chemickému složení lze produkt používat jak pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, tak i pro vysokorychlostní válečková ložiska, a to zejména při kombinaci materiálů ocel/keramika. Toto plastické mazivo je vhodné pro horizontální, diagonální a vertikální pracovní polohy vystavené velmi vysokým otáčkovým faktorům. Používáním maziva Klüberspeed BFP 42-32 dochází k navýšení životnosti při otáčkovém faktoru až do 2,3 mil. mm/min. S výhodou se používá pro vřetena frézovacích strojů, brusek, soustruhů a vrtaček provozovaných při vysokých rychlostech a středních stálých teplotách.

 

Klübertherm HB 88-182 - mazání valivých ložisek

Plně syntetický produkt Klübertherm HB 88-182 je plastické mazivo pro dlouhodobé mazání valivých ložisek vyrobené na základě teplotně stabilního základového oleje, zpevňovadla na bázi PTFE a speciálních aditiv. V porovnání s jinými mazivy s obsahem zpevňovadla na bázi polymočoviny používanými pro valivá ložiska netvoří při vysokých teplotách toto mazivo zbytky. Produkt je vyzkoušen na zkušebních zařízeních FE8 a FE9 pro zkoušení valivých ložisek, poskytuje účinnější ochranu proti tření a opotřebení než jiná vysokoteplotní plastická maziva. Je odolný vůči hydrolýze a účinně chrání strojní díly proti korozi při vysokých teplotách a také ve vlhkém prostředí. Mazivo vykazuje dobrou snášenlivost s elasto-mery a termo-plastovými díly a těsněními.

 


Zůstává měkký a zachovává si mazací účinek i po 500 hodinách provozu ve zkušebním zařízení FE8 při teplotě 180 °C. Jelikož je jeho hustota pouze poloviční v porovnání s plastickým mazivem na bázi PFPE, dochází ke snížení nákladů na jeho spotřebu. V neposlední řadě vykazuje lepší biologickou odbouratelnost, a tím i lepší udržitelnost než produkty na bázi PFPE. Spolehlivé mazání pohyblivých částí je nezbytné pro ochranu zařízení před poruchami a pomáhá k celkové optimalizaci výrobního procesu jak z hlediska nákladů, tak pohodlnější údržby. Odborníci z oblasti tribologie, jaké má společnost Klüber Lubrication, mají komplexní odborné znalosti a aktivně podporují výrobce i provozovatele strojů a zařízení při jejich činnostech od fáze plánování až po vlastní realizaci projektu.

 

 

Ing. Drahomíra Wachtlová

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
8 + 5 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd