Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 6/2015

 1 2 > 

Pomník mistra Jana Husa - pozoruhodná technická památka

TriboTechnika 6/2015

Věřím, může Vám být divné, že v publikaci zabývající se tribologickou tématikou je prezentována rekonstrukce pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, ale nechte se překvapit, co má tato rekonstrukce společného s mazáním. Na úvod jsem považoval za nutné dát prostor vedoucímu restaurátorského týmu akademickému sochaři Andreji Šumberovi. Některé informace související s tématem mazání jsou podány již v průběhu článku, avšak v jeho závěru bude shrnuto vše podstatné.

Viac informácií

Měření kontinuální Stribeckovy křivky pomocí tribometru typu pin-on-disk

TriboTechnika 6/2015

Když se provede promazání za účelem snížení opotřebení/tření pohyblivých ploch, kontakt ploch na rozhraní může přecházet mezi několika režimy mazání, jako je mezné, smíšené a hydrodynamické mazání. Důležitou roli v procesu hraje tloušťka filmu kapaliny, kterou určuje zejména viskozita kapaliny, zatížení působící na rozhraní a relativní rychlost pohybu mezi oběma plochami. Jak režimy mazání reagují na tření, udává tzv. Stribeckova křivka.

 

Viac informácií

C.C.JENSEN – DENMARK svou filtrační technologií CJC OFF-LINE na vedoucí pozici obtokové filtrace

TriboTechnika 6/2015

Hlavním důvodem špičkové kvality jsou vysokoúčinné filtrační vložky - filtry s trojí funkcí, které C.C.JENSEN  vyvinul  pro  OFF-LINE filtrační jednotky hloubkové,  vysoce jemné obtokové  filtrace. Pro bližší porozumnění konceptu  filtrů a jejich vysoké trojité účinnosti bude nutné přiblížit si funkční rozdíl mezi IN-LINE (plno průtočnými) a OFF-LINE (obtokovými)  filtry.


<<< kliknite na obrázok - Prezentácia firmy SKALDA

Viac informácií

Online monitoring vibrací převodovky lanové dráhy pomocí FAG Smartcheck

TriboTechnika 6/2015


Využití technické diagnostiky v rámci prediktivní údržby není čistě jen doménou výrobních podniků, ale aplikuje se všude tam, kde strojní zařízení má kritický význam především v oblasti bezpečnosti provozu. Jedním z takovýchto příkladů může být pohon lanové dráhy, která má přepravní kapacitu 900 osob/hod. V případě poruchy pohonu může zůstat „viset" až 164 lidí ve vzduchu. Proto je znalost aktuálního objektivního stavu převodovky velice přínosná a z hlediska bezpečnosti i nepostradatelná.

Viac informácií

Mísitelnost chladicích kapalin

TriboTechnika 6/2015

Otázky na mísitelnost chladicích kapalin jsou běžným informačním požadavkem trhu. Pokud uživatel doplňuje z nějakých důvodů jiný typ kapaliny (modrá za růžovou či naopak), nouzově na dolití nebo nemůže použít originál, dá se to pochopit. Nelze z toho ale v žádném případě vyvozovat, že když je něco mísitelné, je to i kvalitativně srovnatelné.

Viac informácií

Centrální mazání velkých ozubených převodů

TriboTechnika 6/2015

Na rozdíl od běžných převodů ozubenými koly, které bývají zpravidla uzavřené v převodové skříni a jejich optimální mazání tak nečiní problém, je u velkých ozubených převodů situace zcela odlišná. Mezi taková zařízení patří rotační sušiče, chladiče, pece, mlýny a jiná zařízení, která bývají poháněna jedním nebo dvěma pastorky, zabírajícími do věnce, přičemž šířka ozubení se pohybuje od 100 mm do 1 200 mm i více, průměr ozubeného věnce může dosahovat až 10 metrů.

Viac informácií

Bezbiocidové obráběcí kapaliny nové generace

TriboTechnika 6/2015

OLEA CZ díky spolupráci s předními odborníky s dlouholetou praxí a mezinárodními chemickými společnostmi, které celosvětově udávají trend v aditivaci olejových základů, vyrábí širokou škálu vysoce kvalitních průmyslových olejů dle přání zákazníků. Filosofie společnosti se potkává se smýšlením českých zákazníků v podpoře kvalitních českých výrobků. Nejvyšší kvalita průmyslových olejů je zaručena díky dlouholetým zkušenostem předních odborníků, laboratoří splňujících nejpřísnější evropské normy.

Viac informácií

Pevné mazivá a možnosti ich využitia

TriboTechnika 6/2015


S rozvojom techniky rastú požiadavky na materiály použité v moderných konštrukciách. Medzi iným rastú tiež požiadavky na používané mazivá, ktoré sú ich významnou súčasťou a veľmi často sú rozhodujúce pre dosiahnutie očakávaných parametrov. Rast aplikačných požiadaviek na požadované vlastnosti maziva často vedie k vývoju  novej generácie mazív alebo je jeden typ maziva  nahradený úplne  iným typom  mazivom založeným na úplne odlišnom systéme použitých prísad. Dochádza k tomu, že doteraz  vyhovujúce  štandardné mazacie oleje alebo plastické mazivá sú v mnohých prípadoch nahradzované špeciálnymi mazivami, ktoré obsahujú vo  svojom zložení pevné mazivá alebo sú úplne nahradzované vybratými pevnými mazivami.

Viac informácií

Vzorkovanie mazív

TriboTechnika 6/2015


Vzorkovanie mazacích olejov patrí medzi rozhodujúce postupy tribotechnickej diagnostiky. Odber vzorky  oleja sa vykonáva na určitý účel a ten má zásadný vplyv na efektívnosť, výsledok kontroly stavu napr. použitého oleja. Požiadavkou je získať reprezentatívnu vzorku, ktorá nám dá pravdivý obraz o stave použitého oleja a celého tribologického, mazacieho systému stroja a zariadenia.

Viac informácií

Dvojspojková prevodovka

TriboTechnika 6/2015

Za skratkami DSG DCT, SST  sa skrýva dvojspojková prevodovka. Aj keď prvú jej tvorca Andolphe Kégresse zostrojil koncom tridsiatych rokov minulého storočia, masový rozvoj zažili až v posledných desaťročiach.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd