Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 6/2016

 1 2 > 

Autá pred zimou

TriboTechnika 6/2016

Skončilo leto, pre vodičov je to signál na prípravu vozidla na náročnú zimnú prevádzku. Štandardne sa jedná o rutinnú činnosť a mnohí ju zvládnu aj bez profesionálnej pomoci. Existuje však jedna závažná operácia, ktorá si vyžaduje zvláštnu pozornosť a mal by ju robiť autorizovaný servis. Je to výmena letných pneumatík za zimné, čo v praxi značí demontáž a opätovnú montáž kolies. Už pri demontáži nastavajú prvé problémy. Skorodované upevňovacie skrutky resp. matice splnili úlohu poistky proti samovoľnému vyskrutkovaniu, ale teraz ich treba demontovať. Často nepomáha ani osvedčený a v praxi hojne používaný „predlžovák" ramena kľúča. To je však iba polovica problému, druhá nastáva pri opätovnej montáži kolies. Nesprávna montáž môže mať za následok ťažké havárie motorových vozidiel z titulu uvoľnených kolies, monopostov F1 nevynímajúc. Nezaškodí si preto pripomenúť niektoré dôležité zásady a praktické rady.

Viac informácií

Elektrolytické leštění korozivzdorných ocelí

TriboTechnika 6/2016

Nepříznivý vývoj cen na trhu s železnými kovy a tím narůstající náklady na základní materiál, narůstající ceny energií a v neposlední řadě také narůstající náklady na povrchové úpravy běžných ocelí, jako je mědění, niklování a chromování, vede řadu výrobců k používání ušlechtilých, korozivzdorných ocelí. Nárůst spotřeby těchto materiálů lze pozorovat i v České republice. Těmto potřebám však čeští výrobci přípravků pro povrchové úpravy nevěnovali v minulosti dostatečnou pozornost a umožnily tak obsazení tuzemského trhu zahraničními firmami a jejich výrobky. V současné době se již situace mění a dnes je možné tyto leštící elektrolyty si připravit z tuzemských zdrojů. Kvalita takto připravených leštících lázní je srovnatelná s produkty dodávané zahraničními výrobci.

Viac informácií

Ferografie versus atomová spektrometrie

TriboTechnika 6/2016

Měření koncentrace otěrových kovů ve vzorcích oleje vzatých z cirkulační mazací soustavy patří do běžné zavedené praxe tribologické diagnostiky strojů. Avšak lidé z diagnostické praxe si často neuvědomují, jakou fyzikální informaci v sobě naměřená koncentrace nese, že její význam přesahuje pouhou informaci o koncentraci kovových nečistot v oleji. V tomto článku se pokusíme ukázat, že změřená koncentrace otěrových kovů je v přímé relaci k rychlosti tvorby produktů opotřebení ve třecích dvojicích diagnostikovaného zařízení. Podle koncentrace otěrových kovů můžeme soudit o okamžité rychlosti opotřebení, o okamžitém toku opotřebené hmoty, odnesené do oleje. A to pomocí atomové optické spektrometrie.

Viac informácií

Vliv biopaliv na složení chladících kapalin vozidel

TriboTechnika 6/2016

Chladicí kapalina představovala donedávna svým konzervativním složením jednu z mála provozních kapalin, která za více jak 50 posledních let zůstávala z 90% tvořena stále stejnou látkou – nemrznoucím etylenglykolem (MEG). Značným vývojem naopak prošly v ní používané inhibitory koroze, které byly podrobeny nahrazováním jak z hlediska větší účinnosti, tak z pohledu ekologie. Tou látkou, která jedovatý ethylenglykol dokáže alespoň z části nahradit, se nestal kupodivu dlouhodobě známý a používaný propylenglykol (MPG), který byl a bude vždy dražší než MEG, ale jiná velmi podobná chemikálie, která má také menší škodlivost na zdraví a životní prostředí – glycerol. Dávkování glycerolu do nemrznoucích směsí sice probíhalo již ve třicátých letech minulého století formou trojsložkové chladicí kapaliny, ale tehdy mělo jeho použití sloužit spíše k eliminaci vypařování přítomného lihu z vody, než k využití jeho možného biologického původu a netoxičnosti. Dnes je tomu právě naopak.

Viac informácií

Neutrální čištění na vodní bazi bez baktericidů

TriboTechnika 6/2016

Průmyslové používání čisticích roztoků na vodní bázi má za sebou již více než 80letou úspěšnou historii. Kombinací nízké zásaditosti, antikorozních přísad, smáčedel, stabilizátorů pH a inhibitorů zajišťuje složení takovýchto přípravků trvale nízkou pěnivost a stabilitu pH, při současném zajištění dobrých čisticích a odmašťovacích vlastností a optimální antikorozní ochrany. V závislosti na technologiích používaných ve výrobním závodě může být životnost pracích lázní prodloužena pomocí deemulgačních systémů.

Viac informácií

BONDERITE duaLCys proces pro strojírenský průmysl

TriboTechnika 6/2016

Inovativní obráběcí kapalina BONDERITE duaLCys v sobě spojuje lubrikační účinky a čistící schopnosti za výrazného snížení provozních nákladů. Jedná se o dvou komponentní přípravek, který vyvinuly laboratoře společnosti HENKEL. Poprvé byl představen na EMO Milano 2015 jako novinka v oblasti obráběcích kapalin.

Viac informácií

Zvýšení životnosti nástrojů až o 300 %

TriboTechnika 6/2016

Leštění, odjehlení, zaoblování nebo vyhlazování: Vyrábíme systémy pro vlečné omílání, které dokáží rychle a cenově dostupně upravit jakýkoli povrch. Od malých výrobních sérií po rozsáhlou průmyslovou výrobu.

Viac informácií

Czech and slovak galvanizing award

TriboTechnika 6/2016

Asociace českých a slovenských zinkoven pořádala již třetí ročník soutěže pro architekty a projektanty o nejvýznamnější stavbu s užitím žárově pozinkované oceli CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD 2015. Cílem každé takovéto soutěže je ukázat veřejnosti praktické užití žárově zinkované oceli a mezi projektanty vzbudit zájem o používání této protikorozní ochrany oceli.

Viac informácií

Keramické strediacie čapy

TriboTechnika 6/2016

Dlhšia životnosť, väčšia spoľahlivosť a presnosť
Dalo by sa očakávať, že výrobcovia aj užívatelia systémov pre zváranie plechov budú preferovať vo svojich zariadeniach kovové súčiastky. Avšak kým príde na fixovanie plechov a zostáv v automatickej zvárací linke, vyvarovanie sa (kalenému) kovu má jednoznačné výhody, pretože keramické strediacie čapy majú životnosť až 40x dlhšiu. Z tohto dôvodu DOCERAM rozšíril svoj rad strediacich čapov CERAZUR zhotovených z modrej vysokovýkonnej keramiky.

Viac informácií

Když se ložiska opotřebují

TriboTechnika 6/2016

Je nezvratnou skutečností, že i sebelépe konstruovaná ložiska se nakonec opotřebují a vyžadují opravu nebo výměnu. Tento článek se zabývá možnostmi techniků pracujících v odvětví výroby papíru a celulózy.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd