Tribotechnické listy

 

 

TriboTechnika 6/2017

 1 2 > 

Bezpopelnaté hydraulické oleje na ropné bázi

TriboTechnika 6/2017

Hydraulické kapaliny používané v hydrostatických a hydrodynamických mechanismech představují z hlediska aplikací jeden z nejvýznamnějších segmentů průmyslových maziv. Jedná se o kapaliny používané zejména pro přenos sil v hydraulických systémech, často však jde rovněž o oleje aplikované při mazání nezatížených ozubených převodů a  ložisek, v praxi často známé pod pojmem oběhové cirkulační oleje.

Viac informácií

ISCAR predvádza vyšší výkon obrábania

TriboTechnika 6/2017

V celosvetovom meradle nie je úsilie o zníženie úrovne spotreby energie novým trendom ani vo svete obrábania kovov a dnes sa tak stalo základnou technickou požiadavkou. Väčšie pochopenie zodpovednosti za ochranu životného prostredia a trvalej udržateľnosti zabezpečil vývoj takých procesov, materiálov a strojov, ktoré výrazne znižujú spotrebu energie v procese obrábania kovov.

Viac informácií

Špičková kvalita pro tvářecí nástroje

TriboTechnika 6/2017

Tváření za studena je spojeno s vysokým stupněm deformace obrobku a souvisejícími extrémními nároky na nástroj. V závislosti na procesu mohou vznikat velmi vysoké tlaky v kombinaci s vysokými kluznými rychlostmi. Je zde také riziko pevného spojení nástroje s obrobkem. Proto je nezbytné, aby součinitel tření povrchu tvářecího nástroje byl co nejnižší.

Viac informácií

Nevyhadzovať, ale opätovne zužitkovať

TriboTechnika 6/2017

Čistiace utierky MEWA v systéme viacnásobného používania

Zodpovedný prístup k prírode má v spoločnosti MEWA svoju tradíciu. Vďaka princípu viacnásobného používania spoločnosti MEWA, sa šetria nielen zdroje, ale je možné ušetriť aj značné množstvo odpadu, najmä čo sa týka čistiacich utierok MEWA. Tieto utierky sa používajú v rámci osvedčených kompletných služieb a v závislosti od používania sa dajú až 50-krát oprať a opätovne použiť. Papierové alebo bežné textilné utierky väčšinou skončia po jednorazovom použití v odpade. A tým vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý je sčasti aj nebezpečný.

Viac informácií

Řešení poruch mazacích systémů strojů způsobené znečištěným olejem

TriboTechnika 6/2017

Jednou z hlavních příčin poruch a havárií zařízení s olejovou náplní jsou mechanické nečistoty obsažené v oleji. Dlouhodobým zkoumáním bylo zjištěno, že až 70% nečistot má velikost nižší než 1 mikrometr (obr.č.1). Tyto částice pod 1 mikrometr se nazývají tzv. „měkké kaly“, které se hodnotí pomocí MPC analýzy.

Viac informácií

Modelovanie delenia materiálu laserovým lúčom

TriboTechnika 6/2017

Delenie materiálu je veľmi dôležitou výrobnou operáciou. Pre tento účel sa používa mnoho metód, ktoré si postupne vytvorili oblasť optimálneho použitia. Nevýhodou týchto metód je ich univerzálne použitie. Preto sa stále vyvíjajú pokrokovejšie postupy. Delenie materiálu privádzaným teplom sa dá v strojárenskej výrobe zaradiť medzi operácie prípravy materiálu. Pod týmto pojmom rozumieme technológiu rezania, pracujúcej na princípoch lokálneho tavenia, spaľovania, alebo odparovania, pripadne ide o kombináciou týchto javov. V tejto technológií je potrebná k inicializácií procesu tepelná energia dodávaná rôznymi tepelnými zdrojmi.

Viac informácií

Univerzální chladicí kapalina neexistuje

TriboTechnika 6/2017

Donedávna si motoristi vystačili se dvěma typy chladicích kapalin – modrozelenou a růžovou. A jiné typy v podstatě ani nebylo možné na prodejně sehnat. V současnosti se diverzifikace nemrznoucích směsí pro chlazení začíná podobat motorovým olejům a každý koncern si začíná diktovat svá odlišná pravidla na jejich složení, která si protiřečí s požadavky konkurentů. Lze se v tom alespoň trochu vyznat?

Viac informácií

Úvodník Doc. Ing. Viktora Kreibicha, CSc. v časopise TriboTechnika 6_2017

TriboTechnika 6/2017

Vážení povrcháři a strojaři,

přestože mnohé z Vás mně pravidelně oslovuji na řadě společných setkání i na internetových stránkách www.povrchari.cz, resp. povrchari.sk, není pro mne dnes vůbec snadné nalézt vhodné téma pro úvodník tohoto úspěšného technického časopisu a především pro jeho čtenáře na obou stranách virtuální, pomyslné hranice, kteří spokojeně žijí a spolupracují na základě společných a skutečných hodnot nových i historických vztahů.

 

Viac informácií

Základy zajištění spolehlivosti strojů - Lubrication Best Practice

TriboTechnika 6/2017

Mazání ovlivňuje spolehlivost strojů a zařízení

Většina firem si v současné době uvědomuje, že péče o správné mazání strojů a udržení čistoty olejů (maziv) je jednou z nejlepších a nejvýhodnějších investic. Kontaminace olejů je příčinou selhávání strojů, nekvalitní výroby a vede ke snížení životnosti olejů (maziv).

Viac informácií

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

TriboTechnika 6/2017

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě.

Viac informácií

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd