Tribotechnické listy

 

 

Automatizované precízne frézovanie v zdravotníckej technike

S „presnými“ a napriek tomu univerzálne flexibilne využiteľnými obrábacími centrami Hermle vyrába Fetzer Medical GmbH & Co. KG ako OEM partner najrozmanitejšie chirurgické nástroje a dielce zdravotníckej techniky podľa špecifikácií zákazníkov.„Od nápadu k hotovému výrobku alebo: All in one inclusive Labeling!“ – tak znie krédo stredne veľkej firmy Fetzer Medical GmbH & C. KG, 78532 Tuttlingen, ktorú v roku 2008 založil Peter Fetzer. Na základe dlhoročnej rodinnej tradície vo vývoji a výrobe chirurgických nástrojov a zdravot-níckych prístrojov sa vtedy Peter Fetzer rozhodol urobiť krok vpred. S deklarovaným cieľom pôsobiť ako výlučne nezávislý OEM dodávateľ a vytvárať všetky personálne, ako aj technické predpoklady, ktoré sú pre to potrebné, odštartovala Fetzer Medical komplexný investičný, kvalifikačný a certifikačný program a ešte v roku 2008 sa pustila hneď aj do 5-osového obrábania. Uvedené s deklarovaným cieľom môcť pri vysokej variabilite produktov a počtov kusov byť v zákazkách flexibilnou a dodávať rýchlo.“ Obrábajú všetky relevantné materiály vrátane titánu, pričom Fetzer Medical dodáva zákaznícke diely pripravené na použitie od prototypov/jednotlivých dielov až po sériovo vyrábané komponenty a kompletné prístroje. Na toto firma, ktorá aktuálne zamestnáva 45 vysokokvalifikovaných pracovníkov, využíva najmodernejšie vybavenie, pričom leví podiel so 75 % sa týka náročného obrábania frézovaním/vŕtaním, pri ktorom Fetzer Medical od začiatku vsádza na 5-osové vysokovýkonné obrábacie centrá Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim.Pracovný priestor 5-osového vysokovýkonného obrábacieho centra C 22 U s NC naklápacím kruhovým stolom s priemerom 320 mm, na ktorom je nainštalovaný viacnásobný upínací systém


Od manuálneho zhotovovania jednotlivých dielov až po priemyselnú výrobu

Bernd Zepf, vedúci výroby u Fetzer Medical, o rozhodnutí sa pre stroje Hermle:  „Na 5-osové kompletné obrábanie v jednom alebo dvoch upnutiach sa ideálne hodia stroje Hermle, s ich masívne tuhou konštrukciou gantry, koncepciou s troma osami v nástroji a dvoma osami v obrobku, a tým optimálnym postavením nástroja a, v neposlednom rade, veľmi dobrou prístupnosťou. Okrem toho mali zamestnanci a aj ja so strojmi Hermle, ktorých riadenie a programovanie, porovnateľne jednoduchá obsluha a reakčne rýchly, kompetentný servis, už predtým veľmi dobré skúsenosti. Koniec-koncov, tieto skúsenosti nám uľahčili okamžitý vstup do 5-osovej technológie, ku ktorému sme sa odvážili v roku 2008 obstaraním 5-osového CNC vysokovýkonného obrábacieho centra typu Hermle C 40 U.“ Vďaka dobrému napredovaniu podnikania sa museli zvyšovať kapacity a nasledovali viaceré, čiastočne vysokoautomatizované obrábacie centrá Hermle, takže Fetzer Medical teraz zabezpečuje OEM výrobu dodržiavajúcu termíny na piatich obrábacích centrách. Zatiaľ čo s prvým obstaraným 5-osovým obrábacím centrom C 40 U bola najskôr upevňovaná vlastná výrobná kompetencia, resp. budované rozšírené know-how, tento stroj sa teraz využíva prevažne na predvýrobu, ako aj obrábanie prototypov, vzoriek a malých sérií. Okrem toho sú prítomné ďalšie dve 5-osové vysokovýkonné obrábacie centrá typu C 22 U, ktoré sú vybavené  11-násobným vymieňačmi paliet/zásobníkmi paliet typu PW 150 a ktoré sa používajú na auto-matizovanú flexibilnú výrobu najrozmanitejších dielcov v sériách do 300 kusov.Zásobník paliet k vymieňaču paliet PW 250, ktorý vykazuje osem miest; spolu s vymieňačom paliet a upínaním paliet na stole 5-osového vysokovýkonného obrábacieho centra C 22 U je to celkovo 11 paliet v systéme
Zľava Sascha Riesinger, manažér predaja, podnikový ekonóm Jürgen Stickel, konateľ a Bernd Zepf, vedúceho výroby, všetci z Fetzer Medical GmbH & Co. KG v Tuttlingene


Validované a certifikované: výrobné procesy na obrábacích centrách Hermle

Ako ďalší stupeň automatizácie je 5-osové vysokovýkonné obrábacie centrum C 12 U skombinované s robotickou bunkou, konkrétne na výrobu skupiny výrobkov nožníc, skonštruovanej ako modulárny stavebnicový systém. Strojový park Hermle ďalej dopĺňa CNC obrábacie centrum typu C 800 V o univerzálne práce v oblasti prípravy výroby, ako je napr. výroba referenčných plôch a možnosť flexibilnej realizácie výroby prípravkov. Keďže všetky nainštalované obrábacie centrá Hermle sa v princípe zakladajú na rovnakej koncepcii, ako aj jednej a tej istej filozofii riadenia a obsluhy, pre obsluhu z toho vyplýva veľmi vysoký faktor opätovného poznania, skúsenosti, bezpečnosti, a tým aj akceptovania. To sa prejavuje zvyšovaním produktivity na strojoch, ktoré sú na jednej strane obsluhované v jednozmennej prevádzke, zatiaľ čo na strane druhej uvedené obrábacie centrá s paletami, resp. robotickým systémom na automatické nakladanie stroja pracujú v noci, resp. počas víkendov samozrejme ako bezobslužné zariadenia. K týmto „tvrdým faktom“ sa pridávajú aj „mäkké fakty“, na ktoré sa sústreďuje pozornosť pri vysoko náročnej výrobe chirurgických nástrojov a zdravotníckych prístrojov. Keďže v chirurgickej a zdravotníckej technike – podľa normatívov inštitúcií EÚ a USA – musí byť zariadenie na výrobu a zabezpečenie kvality úplne validované a certifikované, je vzhľadom na US certifikácie veľkou výhodou, že mnohé americké firmy z oblasti zdravotníckej techniky vyrábajú  s obrábacími centrami Hermle, ktoré sú v danom prípade už validované. Toto aj v prípade Fetzer Medical uľahčuje a urýchľuje validácie, čím sa pre jej zákazníkov podarilo dosiahnuť kratší „time to market“.

 

Text: Hermle

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 3 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd