Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Bezpopelnaté hydraulické oleje na ropné bázi

Hydraulické kapaliny používané v hydrostatických a hydrodynamických mechanismech představují z hlediska aplikací jeden z nejvýznamnějších segmentů průmyslových maziv. Jedná se o kapaliny používané zejména pro přenos sil v hydraulických systémech, často však jde rovněž o oleje aplikované při mazání nezatížených ozubených převodů a  ložisek, v praxi často známé pod pojmem oběhové cirkulační oleje.

Je zřejmé, že u těchto kapalin se vyžaduje zejména vysoký viskozitní index, minimální stlačitelnost, dobrá odlučivost vzduchu a nízká pěnivost, spolehlivá mazací, protioděrová a antikorozivní schopnost a snášenlivost se všemi konstrukčními materiály včetně materiálů těsnících, používaných v hydraulických systémech, ložiskových uzlech apod.   
Cílem uvedeného článku je poukázat na dostupný sortiment moderních formulací hydraulických kapalin se zdůrazněním stále častějších aplikací pomocí tzv. bezpopelnatých hydraulických kapalin na ropné bázi.

 


Total -  Komponenty hydromotoru


Obr. 1 Total -  Komponenty hydromotoru


Minerální hydraulické oleje typu ZS (popelnaté oleje)
Hydraulické oleje typu ZS (Zinc - Sulphur) představují řadu vysoce výkonných protioděrových hydraulických kapalin viskozitních rozsahů ISO VG 10     až 150. Vyvážená formulace těchto olejů je navržena pro všechny typy systémů provozovaných za velmi obtížných podmínek (hydraulické válce obráběcích strojů, vstřikovacích lisů a jiných průmyslových nebo mobilních zařízení). Tyto kapaliny lze použít  i v mnoha jiných aplikacích, kde se volí použití univerzálního vysoce výkonného protioděrového oleje : nezatížené převody, kluzná a valivá ložiska, vzduchové kompresory, servomotory, hydromotory (Obr.1) a řídící systémy vybavené jemnou filtrací . Tyto oleje vyhovují standardům ISO 6743/4 HM, DIN 51524/2 HLP a požadovaným specifikacím výrobců zařízení VICKERS, CINCINNATI MILACRON, DENISON, BATTENFELD, REXROTH BOSCH, BIHLER …
Hydraulické oleje typu ZS se vyznačují silnou ochranou proti opotřebení zajišťující maximální životnost zařízení, vynikají termickou stabilitou, zabraňují tvorbě úsad a kalů i při vysokých teplotách. Oleje mají rovněž dobrou deemulgační schopnost umožňující oddělení vody v případě výskytu vody v okruhu a vyznačují se výbornou antikorozivní ochranou.

Bezpopelnaté hydraulické oleje na ropné bázi
Kromě výše uvedených hydraulických olejů typu ZS se stále v praxi častěji používají tzv. hydraulické oleje typu AF (Ash Free – neobsahující kovy) na bázi bezpopelnatých přísad (Amin fosfáty…) .
Konvenční antioxidační, antikorozivní a protioděrové přísady (Dithiofosfát Zn) na bázi kovových prvků Zn, Ca vytvářející tzv. popelnaté přísady bývají nahrazovány právě AF přísadami na bázi S a P.  Takovéto formulace zpravidla umožňují dosáhnout lepší provozní parametry hydraulických kapalin.
Jedná se  kromě přínosu pro životní prostředí  (limity pro obsah Zn v odpadních vodách…) následující technické parametry a vlastnosti (viz obr. 2 , 3  a 4):
-    Tepelná stabilita
-    Hydrolytická stabilita
-    Filtrace v přítomnosti vody
-    Oxidační odolnost
-    Vyšší stupeň zatížitelnosti (FZG test)
-    Výborné výsledky na testovacích čerpadlech  (Eaton, Vickers, Denison…)
-    Výborná mazivost a protioděrové vlastnosti (prověřeny testy FZG, EATON VICKERS V104C, 35VQ25, DENISON T6H20C…)
Například při 4-kuličkovém  protioděrovém testu (ASTM D 2783)  - měří se průměr rýhy při zatížení 400 N po 1 hodině – dosahuje hodnota pro konvenční hydraulické oleje 0,5 mm.  U bezpopelnatých olejů se jedná o příznivější hodnotu 0,38 mm. Podobně jsou na následujících obrázcích uvedena porovnání některých technických parametrů olejů typu AF konvenčních HM olejů.

 

Total


Obr. 2 Vlastnosti bezpopelnatých hydraulických olejů – FZG TEST


Total

 

Obr. 3 : Vlastnosti bezpopelnatých hydraulických olejů – Hydraulické vlastnosti


Total

 

Obr. 4 Porovnání vlastností bezpopelnatých AF hydraulických olejů s konvenčními popelnatými formulacemi HM


Výborná kompatibilita s elastomery
Bezpopelnaté AF hydraulické oleje jsou formulovány na základì vysoce rafinovaných a speciálnì vybraných ropných – minerálních bází s anilinovým bodem mezi 95 a 100 oC, což zajišuje výbornou kompatibilitu s elastomery obvykle používanými v hydraulických okruzích.
Velmi dobrá filtrovatelnost
Speciální AF formulace zajišuje účinnou filtrovatelnost i v přítomnosti vody (testy PALL Bensch, DENISON TP 02100, AFNOR NFE 48-690, (bez přítomnosti vody), AFNOR NFE 48-691 (s 0,2 % vody), TOTAL test dynamické filtrovatelnosti.

 

Rychlá odlučivost vzduchu a velmi dobrá oxidační stabilita
Bezpopelnaté AF hydraulické oleje se vyznačují rychlou odlučivostí vzduchu (2 minuty dle standardu DIN 51 381 vůči konvenčním popelnatým olejům s hodnotou 6 minut) a zesílenou antioxidační   odolností zabraňující stárnutí oleje ( 5 000 hod. dle testu ASTM D 943 k dosažení čísla kyselosti TAN = 2 mgKOH/g)..

Aplikace AF olejů se zesílenými čistícími detergentními schopnostmi
Účinnost bezpopelnatých hydraulických olejů typu AZOLLA AF lze dále  zvýšit zesílením detergenčních čistících schopností oleje. Tak např. hydraulické bezpopelnaté oleje typu AZOLLA DZF  (Detergent Zinc Free) jsou doporučeny do hydraulických okruhů, kde kontaminace vodou je nahodilá či dokonce pravidelná – potravinářství, ocelářství, papírenství, obráběcí stroje… Takovéto oleje rovněž vynikají vysokou odolností vůči tvorbě úsad a garantují čistotu hydraulického okruhu (např. doporučené oleje pro vstřikolisy).
Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.


Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
3 + 7 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd