Tribotechnické listy

 

 

Firma SCHUNK rozširuje svoj modulárny systém priameho upínania obrobku.

Pokiaľ ide o priame upínanie obrobku bez rušivých kontúr, SCHUNK VERO-S rýchlovýmenné paletové moduly ponúkajú celý rad výhod pre používateľov: voľný prístup k obrobku z piatich strán, definovanú upínaciu situáciu, vysokú opakovateľnosť a presnosť polohovania ako aj vysoké vťahové sily pre náročné operácie.

 

SCHUNK ďalej rozširuje svoj modulárny systém pre priame upínanie obrobkov, aby zabezpečil, že efektívny princíp bude pracovať aj v oblasti priemyslu výroby nástrojov a foriem pre voľné diely s komplexnou geometriou, s malými veľkostnými šaržami a vysokými požiadavkami na presnosť. Použitím základných modulov SCHUNK WDB, stohovacích modulov WDS alebo priamych upínacích modulov WDN (Ø 99 mm), ktoré možno flexibilne kombinovať s upínacími piliermi rôznych výšok, môžu byť tvarové platne, voľné diely a ďalšie obrobky priamo upnuté na stole stroja za pár sekúnd bez potreby ďalších upínacích zariadení a preto nevznikajú žiadne rušivé kontúry. Bez ohľadu na množstvo upínacích pilierov je zabezpečený prívod stlačeného vzduchu do priamych upínacích modulov cez patentovaný prechod média. Navyše je možné monitorovať prítomnosť obrobku. Upínacie piliere zaisťujú definovanú upínaciu situáciu, spoľahlivú simuláciu a bezkolízne vysoko účinné obrábanie. Okrem toho zmeny obrobku možno zrealizovať v dôsledku vysokej presnosti upínacieho riešenia za veľmi krátky čas. Sú to diely, ktoré sú jednoducho presne upnuté podľa existujúceho dodatočné plánu a môžu byť znova opracované.


Obr. 1 WDB modulárny systém

Modulárny systém SCHUNK WDB pre priame upínanie umožňuje optimálny prístup a definuje upínacie situácie v oblastiach ako napr. výroba foriem a nástrojov


Flexibilné komponenty pre voľné diely

Vzhľadom na modulárnu povahu produktov, nie sú potrebné riešenia na mieru. Nové veľkosti modulov rozšíreného modulárneho systému od výšky 80 mm sú jemne odstupňované v 10 mm krokoch a sú ľahko zrealizovateľné: stohovacie moduly sú k dispozícii v piatich výškach (30 mm, 50 mm, 80 mm, 120 mm, and 160 mm), ktoré je možno ovládať pomocou šesťhranného kľúča. Jednotlivé moduly sú navzájom uzamknuté vťahovou silou až do 25 000 N (pri krútiacom momente 50 Nm). Integrovaná vťahovacia funkcia zaisťuje maximálne držanie, čím je zaručená maximálna stabilita. Priame upínacie moduly sú dostupné v troch verziách, ktoré spájajú upínacie piliere s obrobkom: pneumaticky ovládané (6 bar) s pevnou referenciou osi Z a ručne alebo pneumaticky ovládané s integrovanou kompenzačnou funkciou v smere Z (11 mm). Tá sa môže použiť ako podpora proti deformácii obrobku. Aby mohol byť systém zavedený na všetkých bežných obrábacích strojoch, obsahuje modulárny systém základné verzie modulov pre T-drážkové platne, mriežkové platne a upínacie stanice VERO-S.

Obr. 2 Moduly

Upínacie piliere je možné individuálne prispôsobiť obrobku použitím rôznych základných, stohovacích alebo priamych upínacích modulov.


Štandardné fixné upínacie kolíky bez upevnenia, valcové upínacie kolíky a kužeľové upínacie čapy sú k dispozícii ako rozhranie obrobku. Na kompenzáciu tolerancií alebo tepelnej rozťažnosti obrobku možno použiť špeciálne upínacie kolíky s kompenzáciou v jednej alebo v dvoch osiach (každý +/- 1 mm).


Obr. 3 Rez

Priame upínacie moduly umožňujú vďaka patentovanému prechodu média spoľahlivý prívod stlačenéhovzduchu cez všetky komponenty upínacieho pilieru

Vysoká presnosť

Všetky rozhrania využívajú zúžené kužeľové centrovanie, ktoré zaručuje opakovateľnú presnosť < 0,005 mm. Skosenia na rozhraní modulov umožňujú rýchle postavenie upínacích pilierov, bez toho aby boli komponenty naklonené. Obrobok je upnutý pomocou sily pružiny samouzamykacím spôsobom a bez potreby stlačeného vzduchu. Obrobky zostávajú bezpečné upnuté aj v prípade poklesu tlaku vo vzduchovom systéme. Aby sa zvýšila životnosť a spoľahlivosť procesu, každá funkčná časť ako aj základné telo alebo upínacie šmýkadlá sú vyrobené z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je absolútne odolná proti korózii a ľahko sa čistí.
Text a foto: SCHUNK Intec, s. r. o.

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
5 + 4 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd