Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Nevyhadzovať, ale opätovne zužitkovať

Čistiace utierky MEWA v systéme viacnásobného používania

Zodpovedný prístup k prírode má v spoločnosti MEWA svoju tradíciu. Vďaka princípu viacnásobného používania spoločnosti MEWA, sa šetria nielen zdroje, ale je možné ušetriť aj značné množstvo odpadu, najmä čo sa týka čistiacich utierok MEWA. Tieto utierky sa používajú v rámci osvedčených kompletných služieb a v závislosti od používania sa dajú až 50-krát oprať a opätovne použiť. Papierové alebo bežné textilné utierky väčšinou skončia po jednorazovom použití v odpade. A tým vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý je sčasti aj nebezpečný.


Ekologické pranie

Zloženie a množstvo pracích a pomocných pracích prostriedkov sú prostredníctvom špeciálnych dávkovacích a riadiacich systémov prispôsobované stupňu znečistenia textílií. Na jednej strane to vedie k čistému výsledku, a to aj napriek malému množstvu pracieho prostriedku, a na druhej strane k zaťaženiu životného prostredia, ktoré je až o 85 percent nižšie v porovnaní s tradičnými metódami prania.


Zmysluplné využívanie energie – rekuperácia tepla v spoločnosti MEWA

Viacstupňová rekuperácia tepla z pracích a sušiacich zariadení prostredníctvom výmenníkov tepla výrazne znižuje spotrebu energie spoločnosti MEWA na ohrev vody a prevádzkových priestorov.

„To však ešte nie je všetko. Nečistotu premieňame na energiu,“ dopĺňa Veronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA na Slovensku. „Tepelným zužitkovaním vypraných nečistôt – prevažne starého oleja z použitých čistiacich utierok – pokrývame až 80 percent potreby energie pre naše sušiace a pracie linky.“ Parné kotle, ktoré sú na to potrebné, sú z dôvodu ochrany životného prostredia vybavené spaľovacími komorami pre spaľovanie pri vysokých teplotách a práčkami spalín. Odpadový vzduch je odvádzaný až po dôkladnom vyčistení. Vďaka týmto opatreniam sa ušetrí niekoľko miliónov vykurovacieho oleja ročne.


O 50 percent nižšia spotreba vody

Šetrenie zdrojov je dôležitou súčasťou systému environmentálneho riadenia spoločnosti MEWA. Špeciálny systém opätovného zužitkovania vody na odstreďovanie a pranie – kaskádová technológia – filtruje ešte využiteľnú praciu vodu z hlavného prania a procesu odstreďovania a upravuje ju na viacstupňový okruh opätovného použitia v procese prania. Spoločnosť MEWA dosahuje v súčasnosti pri úprave odpadových vôd stupeň čistoty 99,8 percent. Pri chemickej a fyzikálnej predbežnej úprave odpadovej vody sú z vody v čo najväčšej možnej miere odstránené nečistoty a škodlivé látky. Na ďalšom stupni biologického čistenia baktérie rozkladajú uvoľnený objem nečistôt vo vode. Týmto sa až o 50 percent znižuje spotreba vody v porovnaní s bežnou metódou

 

Text: MEWA

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
1 + 6 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd