Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

TriboTechnika 6/2017

 < 1 2

Firma SCHUNK rozširuje svoj modulárny systém priameho upínania obrobku.

TriboTechnika 6/2017

Pokiaľ ide o priame upínanie obrobku bez rušivých kontúr, SCHUNK VERO-S rýchlovýmenné paletové moduly ponúkajú celý rad výhod pre používateľov: voľný prístup k obrobku z piatich strán, definovanú upínaciu situáciu, vysokú opakovateľnosť a presnosť polohovania ako aj vysoké vťahové sily pre náročné operácie.

Viac informácií

Tlakovacie čerpadlá pre tlakové skúšky

TriboTechnika 6/2017

Vysokotlakové piestové čerpadlá tvoria základ tlakových skúšobných strojov a zariadení, tzv. tlakovacích zariadení, resp. kompletných skúšobných stolíc, ktorými sa vykonávajú tlakové skúšky technických zariadení a rôznych objektov. Piestové čerpadlá sú hlavným zdrojom tlakového média používaného na realizáciu tlakových skúšok, ktorým môže byť voda, hydraulický olej a emulzie s prísadami rôznych aditív a inhibítorov. Hlavným prvkom takéhoto tlakovacieho zariadenia je piestové čerpadlo s ručným, resp. elektrickým, ale aj motorovým pohonom.

Viac informácií

Automatizované precízne frézovanie v zdravotníckej technike

TriboTechnika 6/2017

S „presnými“ a napriek tomu univerzálne flexibilne využiteľnými obrábacími centrami Hermle vyrába Fetzer Medical GmbH & Co. KG ako OEM partner najrozmanitejšie chirurgické nástroje a dielce zdravotníckej techniky podľa špecifikácií zákazníkov.

Viac informácií

Tribotechnika, nové skúsenosti a riešenia

TriboTechnika 6/2017

V tribotechnickej praxi sa často stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú často zo subjektívnych ale  aj objektívnych dôvodov, teda často ide najmä o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechnicky a mazacích služieb. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná na spoľahlivosť strojov a zariadení, a to aj napriek tomu, že sa pravidelne konajú odborné podujatia, školenia a počet certifikovaných tribotechnikov neustále narastá. V minulosti platila smernica pre zavádzanie techniky mazania, resp. boli vydané pokyny k organizácii mazacích služieb. V súčasnosti nemáme, neplatia žiadne legislatívne opatrenia, nariadenia k organizácii tribotechniky a mazacích služieb.

Viac informácií

Verifikácia možnosti vysokoproduktívneho sústruženia

TriboTechnika 6/2017

Na výrobcov rezných nástrojov sú v súčasnosti kladené vysoké požiadavky na produktivitu a kvalitu obrobeného povrchu. Výrobcovia nástrojov sa snažia riešiť tento problém navrhovaním rezných nástrojov, ktoré sú založené na zmene uhloch nastavenia rezných hrán alebo úpravami geometrie nástrojov.

Viac informácií

Výrobci automobilů sází na zlato

TriboTechnika 6/2017

Komplexní testování v praxi: Více než 100 000 klikových ®hřídelí  vyrobených  s Tiger·tec Gold  od  firmy  Walter

Mezi odborníky je obrábění klikových hřídelí považováno za ligu mistrů v oblasti kovoobrábění. Kompletní kliková hřídel je vysoce složitá struktura, která přeměňuje přímočarý pohyb pístů přenášený pomocí ojnic na otáčivý pohyb. Proto kliková hřídel zastává zásadní funkci: zajišťuje přeměnu výkonu motoru na točivý pohyb, který se pak přenáší přes spojku na převodovku a odtud na hnaná kola.

Viac informácií

Nové 5-osové vertikálne obrábacie centrum Makino L2: Optimálne riešenie pre veľkosériovú výrobu

TriboTechnika 6/2017

Nové 5-osové vertikálne obrábacie centrum Makino L2 prináša vysokú presnosť a tuhosť pri ultra-kompaktnej pôdorysnej ploche. Dva modely, určené pre indexované aplikácie alebo pre obrábanie lopatkových kolies, budú uvedené v tomto roku na EMO v Hannoveru. Oba boli vyvinuté pre veľkosériovú výrobu malých dielov a sú pripravené pre automatizáciu.

 

Viac informácií

Preventivní údržba versus prediktivní údržba

TriboTechnika 6/2017

Všichni známe klasické pořekadlo „prevence je lepší než léčba". Ale co když prevence nestačí? Ptáte se, jak je to možné? Ve světe údržby totiž existuje několik termínů, které se často zaměňují nebo považují za stejné. Určitě znáte pojem preventivní údržba. A co termín prediktivní údržba? Znalost rozdílů mezi nimi vám pomůže ušetřit čas a peníze.

Viac informácií

Späť

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd