Tribotechnické listy

 

 

Správna chladiaca a mazacia emulzia sa stáva nástrojom: LIQUIDTOOL, tekutý nástroj

Imexim, ako výhradný distribútor chladiacich a mazacích emulzií spoločnosti Blaser Swislube pre SR  ponúka najlepšie možné riešenie pre každé použitie. S týmito výrobkami zákazník dostane nielen chladiace a mazacie emulzie, ale aj hodnotu vyjadrenú v produktivite, hospodárnosti, kvalite opracovania  a znášanlivosti s človekom a životným prostredím.


Blasocut – 100% bez baktéricídov

Už viac ako 40 rokov fungujú vodou riediteľné kovoobrábacie kvapaliny spoločnosti Blaser Swisslube podľa jedi-nečného BIO konceptu.


Čo je Blasocut Bio-koncept?

Vodou riediteľná emulzia Blasocut  zostáva prirodzene biologicky stabilná,  bez nutnosti pridávať akékoľvek bak-tericídy – toto je dobre osvedčený koncept predstavený už na začiatku 70. rokov. Blasocut Bio-Koncept využíva uznávaný zákon prírody, kde je v normálnych prípadoch vodné prostredie kolonizované baktériami - táto zásada siaha až do staroveku.


Sofistikovaná formulácia Blasocut vytvára pod-mienky apelujúce hlavne na ekologicky neškodné baktérie. Blasocut Bio-koncept podporuje priro-dzenú a robustnú mikrobiologickú rovnováhu, ktorá zaručuje dlhú životnosť emulzie. Vzhľadom k tomu, že primárne baktérie najprv kolonizujú emulzie, nemajú nežiadúce baktérie šancu sa množiť. Primárne baktérie bežne sa vyskytujúce v pitnej vode ponechávajú  vlastnosti emulzie bezo zmeny, a preto fungujú ako prírodný stabilizátor.

Blasocut je bez formaldehydu a kyseliny boritej

Žiadne prísady alebo baktérie

Dlhšia životnosť emulzie vďaka priro-dzenej stabilizácii

Výborne znášanlivý pre človeka  a životné prostredie

Rešpektuje najnovšie predpisy EÚ

Osvedčený  viac ako 40 rokov a stále sa zdokonaľuje

Text:Imexim

Späť

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd