Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Úvodník Doc. Ing. Viktora Kreibicha, CSc. v časopise TriboTechnika 6_2017

Vážení povrcháři a strojaři,

přestože mnohé z Vás mně pravidelně oslovuji na řadě společných setkání i na internetových stránkách www.povrchari.cz, resp. povrchari.sk, není pro mne dnes vůbec snadné nalézt vhodné téma pro úvodník tohoto úspěšného technického časopisu a především pro jeho čtenáře na obou stranách virtuální, pomyslné hranice, kteří spokojeně žijí a spolupracují na základě společných a skutečných hodnot nových i historických vztahů.

To, co drží jedince, společnosti i národy pohromadě, jsou skutečné společné hodnoty. Ty nejsou pouze v Ústavě, dekretech či v historii, ale především i v uznávání Desatera norem života genově zakódovaném u většiny občanů našich národů a již vůbec ne v pomíjivých názorech politiků snažících se sdělit občanům, co si mají myslet.

Drtivá většina obou našich národů je pracovitá, vzdělaná, bezpartijní, inteligentní, mírumilovná a protoobtížně zmanipulovatelná. To ale neplatí u všech národů či sousedů blízkých ani vzdálených.

Dvacáté století jednoznačné ukázalo, že lidské mozky a vědomosti jsou důležitější než hodnoty materiální a lidská přání jsou silnější než působení vlád, organizací, společenstev či institucí.

Toto století bylo především stoletím technologického vývoje a zároveň rozvoje podnikání. Přineslo pokrok i vzdělanost, ale i krize, revoluce, války, a především poznání nezbytné k dalšímu rozvoji člověka i lidstva.

Poznání v technice, technologiích i podnikání vyvolané ekonomickými změnamiv politicky rozděleném světě ale i osobnostmi.Vedle Forda, Chryslera, Taylora, LeeIacocey a dalších zvučných světových jmen je trvalým pojmem ve světě i v obou našich zemích řada jmen našich vědců, techniků a manažerů, kteří pozvedli vývoj, podnikání i řízení nad běžný technokratický přístup k práci i k člověku.

Jmenujme dnes jeden ze zářných příkladů z naší společné historie z oblasti technologické a systémů řízení. Baťův systém řízení vznikl ve 20. a 30. letech na Moravě, vzkvétal na Slovensku i v Čechách a najdeme jej i ve všech manažerských školách. V řadě podniků zvučných jmen se používá stále jeho myšlenek a zásad. Organizace autonomních a sebeřídících týmů, přímá účast zaměstnanců na zisku, bezdluhové hospodářství, nezávislost na státních institucích, převedení vzdělání přímo do podnikové sféry, úcta k práci a k zákazníkovi.

Řada z našich úspěšných firem v obou zemích naplňuje zásady tohoto systému spočívající v hledání odpovědi na otázku: „Jak a co udělat, aby spokojení a motivovaní lidé mohli řídit sami sebe.“ Tomáš Baťa dokázal, že pracovníkům v produktivním procesu není třeba vnucovat cizí názory. Za správných podmínek se lidé dokáží motivovat k práci a cítí uspokojení z kvality, vynálezu, zlepšení a sounáležitosti k úspěšnému kolektivu.

Po historických zkušenostech s řadou poradců z východního i západního zahraničí, kteří přivezli do naší ekonomiky modely řízení, podle nichž nikdo nikde nikdy nepracoval – natož řídil, je potřeba najít vlastní skutečné reálné cesty řízení a především najít důvěru v sebe a své pracovní kolegy a kolektivy. Na firmy a jejich pracovníky na všech úrovních řízení jsou kladeny stále větší požadavky odběratelů, legislativy, kontrolních orgánů a především budoucnosti.

Je proto nutné neustále usilovat o růst odborné vzdělanosti a odbornosti za tolik potřebné podpory vedení a majitelů firem. Po nezodpovědném až cíleném rozpadu výzkumné základny v obou našich zemích je nezbytné obnovit technický vývoj ve firmách a podpořit spolupráci se skutečným aplikovatelným výzkumem i přímé obchodní vztahy s tradičními trhy bez ohledu na světové strany a doporučení.

Činnosti projekční, technologické, výrobní i obchodní jsou spojeny vždy s určitým stupněm rizik, které musíme podstoupit při každé činnosti. Ať chceme řídit, vyrábět nebo obchodovat. V lidských silách je ale možnost vyvarovat se chyb trvalým celoživotním doplňováním vědomostí a informací. Stále totiž platí, že největším rizikem je nedělat nic!

S přáním úspěchů v osobním i profesním životě a s pozváním na nejbližší další společné přemýšlení na Myslivně 2017.

Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

 

Späť

Komentáre k článku | Pridať komentár

Karel Bohm (05.12.2017)

Potvrzuji slova předchozího přispěvatele. Rovněž chválím!

Peter Wozniak (21.11.2017)

Vážený pán Doc. Kreibich,

múdre slová skúseného muža, ktorý nie je iba strojár a povrchár, ale určite aj filozof. Je to velká pravda, že správna motivácia, uspokojenie z vlastnej práce a hrdosť na to, že človek je platnou súčasťou úspešného kolektívu robí život každého človeka zmysluplným a kvalitným. Ďakujem za túto a aj ďalšie krásne myšlienky.
Wozniak P.

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
2 + 3 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_1_2019

TriboTechnika1_2019 by on Scribd