Tribotechnické listy

 

 

„Detroit“ v srdci Európy

Snáď neexistuje výrobné odvetvie, ktoré by doznalo takého búrlivého vývoja ako výroba automobilov. Vďaka Henry Fordovi sa postupne na celom svete prešlo od ručnej k automatickej produkcii áut vo výrobných linkách., čím sa zlacnila a štandardizovala výroba. Automobilový priemysel je dnes v mnohých vyspelých krajinách najdôležitejším priemyselným odvetvím. Podobne je tomu aj na Slovensku, ktoré už niekoľko rokov dominuje svetovému rebríčku v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov. Nie nadarmo si vyslúžilo prirovnanie ako „Detroit Európy".


Atraktivita Slovenska spočíva predovšetkým v strategickej polohe v srdci Európy (obr. 1) na križovatke významných dopravných smerov Krakov - Budapešť a Berlín - Moskva, ďalej v relatívnom dostatku kvalifikovaných pracovných síl a v neposlednom rade v solídnej infraštruktúre či už cestnej alebo železničnej. Za povšimnutie stojí skutočnosť, že všetky slovenské automobilky sú lokalizované v severozápadnej časti, čo už začína aktivizovať vnútroštátnu migráciu pracovných síl.

Ferodom_tribotechnika

obr. 1

Ako vyplýva z obr. 2 cca 44 % celkovej priemyselnej výroby Slovenska tvorí výroba automobilov. Značky ako VW, Peugeot, Citroën, KIA sú tu už dlhšie etablované a v súčasnosti sa rozbieha výroba Land Rover. Celkovo sa na Slovensku vyrába niečo vyše 106 automobilov ročne. Dosť dôvodov, aby sa tomuto výrobnému odvetviu venovala primeraná pozornosť aj na stránkach Tribotechniky.

Ferodom_tribotechnika

obr. 2


Špecifiká výroby automobilov z hľadiska montáže
Charakteristickými črtami výroby automobilov sú:
1. Vysoká sériovosť
2. Vysoký stupeň automatizácie výroby
3. Vysoké nároky na kvalitu a bezpečnosť

Ak sa zváži, že dominantnou montážnou technológiou výroby automobilov je zváranie a skrutkovanie a že jeden automobil obsahuje ca 2000 rôznych skrutiek, matíc a iných spojovacích prvkov, potom sa globálne jedná o gigantickú spotrebu spojovacieho materiálu, ktorý musí vyhovovať podmienkam automatickej montáže. . V ďalšom texte bude preto pozornosť venovaná špecifikám montáže automobilov z hľadiska používaných skrutkových spojov ako dôležitých tribologických prvkov.

Ferodom_tribotechnika

obr. 3

Ako vyplýva z obr. 3, montážny robot skrutiek musí mať minimálne 3 stupne voľnosti. Dôležitý je pritom prísun súčiastok, ktoré musia byť správne orientované. Práve nutnosť orientácie spôsobila, že všade tam, kde sa nevyžaduje rozoberateľný spoj dominuje v automobilovej výrobe zváranie nad skrutkovaním.

Ferodom_tribotechnika

obr. 4

 

Existuje však celý rad prípadov, kde sú skrutky nenahraditeľné. Napr. okolie motora, prevodovka, podvozok, brzdový systém, upevnenie kolies a mnoho ďalších konštrukčných uzlov si vyžadujú kvôli servisu a údržbe rozoberateľné spoje. Podľa VDI 2862 (obr. 4) existujú v automobiloch tri kategórie skrutkových spojov.
Najnebezpečnejšia je kategória A, pretože je zodpovedná za nehody automobilov. Sem patrí napr. upevnenie kolies. Je to najkritickejšia operácia ani nie tak z hľadiska výrobcu, ale z hľadiska užívateľa, pretože ten je nútený ju niekedy vykonať sám, amatérsky v teréne, bez použitia patričného profesionálneho náradia. Štatistiky ukazujú, že najčastejšie dochádza k uvoľneniu upevňovacích skrutiek kolies po uplynutí 50 až 100 kilometrov jazdy od opakovanej montáže. Nie nadarmo sa v takých prípadoch odporúča čo najskôr navštíviť autorizovaný servis a nechať si skontrolovať uťahovací moment. Vodiči to väčšinou ignorujú, ale stačí, keby si všimli štatistiky havárií motorových vozidiel z titulu uvoľnených kolies za jazdy. Uvoľnené koleso ohrozuje nielen posádku vozidla, ale aj nič netušiace okolie.

Ferodom_tribotechnika

obr. 5

Ferodom_tribotechnika

obr. 6

Ferodom_tribotechnika

obr. 7


Nebezpečenstvo číha aj z preťaženia vozidla (obr. 5). Nadmerným zaťažením jednej alebo obidvoch náprav dochádza k deformácii skrutiek (obr. 6), k vytlčeniu upevňovacích otvorov na diskoch (obr. 7) a postupne k odpadnutiu matíc a v krajnom prípade aj kolesa za jazdy. Rovnako tým trpia aj ložiská. Daný typ namáhania je definovaný ako ohyb za rotácie a je to jedno z najzložitejších a najnebezpečnejších kombinovaných namáhaní v pružnosti a pevnosti. Jediné správne opatrenie spočíva v striktnom dodržiavaní nosnosti predpísanej výrobcom a v rovnomernom uložení nákladu. Často sa pritom neberie do úvahy hmotnosť posádky, ktorá u osobných automobilov môže presiahnuť aj hmotnosť batožiny.
Tu je treba pripomenúť, že ani za nesprávnu montáž kolies po ich výmene ani za preťaženie vozidla výrobca nezodpovedá. Rovnako servis nemôže zodpovedať za to, čo nemôže ovplyvniť. Zato autoškoly by mali zaradiť do svojich učebných osnov aspoň montážne minimum, zamerané predovšetkým na montáž kolies. Dôvod je jednoduchý - je to najčastejšia operácia, ktorú musí niekedy vykonávať vodič. Je jedno, či je profesionál alebo amatér. Na takom školení by sa napríklad dozvedel, aký veľký význam má trenie pri uťahovaní. Nie je totiž jedno, či sa uťahuje namazaný alebo suchý, nový alebo hrdzavý skrutkový spoj. A nie je ani jedno, či sa montuje na oceľový alebo hliníkový disk. Preto je dôležité zveriť túto operáciu odbornej dielni, ktorá nielen ovláda teóriu a prax montáže kolies, ale má na to aj profesionálne, overené náradie.

Zhrnutie
Slovensko zaujíma významné miesto v rebríčku výroby automobilov. Tento samotný fakt však ešte neznačí aj vysokú vzdelanosť užívateľov aut u nás (a možno aj inde). Štatistiky naznačujú, že príčiny havárii nespočívajú iba v nedodržaní dopravných predpisov, ale rovnako dôležitý je technický stav vozidla. Ako vyplýva z textu, vodič je niekedy nútený suplovať výrobcu alebo servis, pričom u amatérov sa jedná o obrovský kontrast vo vedomostiach. Už ten samotný fakt by mal evokovať autoškoly k prehodnoteniu svojich učebných osnov. Určite by to prispelo k zvýšeniu bezpečnosti jazdy.

Jozef Dominik
www.ferodom.sk

 

 

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
7 + 7 =
Odoslanie formulára

TriboTechnika 4/2019

TriboTechnika_4_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd