Protezink_Galvanicka konferencia Smolenice

 

Galvanická konferencia

POZVÁNKA

V dňoch 11. - 13. 6. 2018 sa uskutoční v Smoleniciach

60. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách

 

 

Na 60. Galvanickej konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti,
výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného
podujatia v oblasti povrchových úprav budú mať príležitosť vymeniť si poznatky a skúsenosti a
nadviazať medzi sebou osobné, pracovné a obchodné kontakty. Súčasne sa na Vás obraciame so
žiadosťou o vašu aktívnu účasť formou prednášky alebo firemnej prezentácie.

ZAMERANIE KONFERENCIE
Vplyv technológií povrchových úprav na životné prostredie
Progresívne technológie povrchových úprav
Aktualizácia legislatívy a problematika odpadov

 

ODBORNÝ GARANT prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA                     PROGRAMOVÝ VÝBOR
ELCHEM SR Bratislava, SK                    Ing. Bielková Marta, CSc.
ČSPÚ, CZ                                              Ing. Obr Ladislav, CSc.
AKI, CZ                                                 doc. Ing. Kouřil Milan, PhD.
FCHPT STU v Bratislave, SK                   prof. Ing. Fellner Pavel, DrSc.
doc. Ing. Zemanová Matilda, PhD.
Ing. Jana Jurišová, PhD.
SSPÚ, SK                                             Ing. Ivic Peter
ÚACH SAV                                            doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.

 

Termín uzávierky prihlášok príspevkov: 31. marec 2018
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický

Predpokladané účastnícke poplatky:
vložné (organizačné náklady + strava) 150.- €
vložné pre členov SSPÚ, ČSPÚ 130.- €
zborník 10.- €
firemná prezentácia-prednáška 33.- €
firemná prezentácia v zborníku A5 33.- €
prezentačný stôl 17.- €

Miesto konania: Kongresové centrum SAV (Smolenický zámok)
Program konferencie spolu so záväznou prihláškou a požiadavkou na ubytovanie bude
rozoslaný do 20. apríla 2018. Ubytovanie je možné priamo v zámku alebo okolí.

 

KONTAKTNÁ ADRESA
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
60. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Tel.:+4212/59325 468; 0917 674560, +4212/59325 465; +4212/59325 774
e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk;  jana.jurisova@stuba.sk

www.sspu.sk
www.fchpt.stuba.sk
www.kcsmolenice.sav.sk

Späť

Tribotechnika_3_2018


TriboTechnika_3_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd