Pripravujeme TriboTechniku 1/2018

 

Aktiv galvanizérů 2018

51. celostátní aktiv galvanizérů v Jihlavě

6. a 7. února 2018

_____________________________________________

Místo konání:

konferenční sál hotelu Gustav Mahler, Křížová ul. 4, Jihlava

_____________________________

Program:

6. února 8,00 - 9,30 Prezence

9,30 - 10,00 Zahájení

10,00 - 12,30 Přednášky

12,30 - 13,00 Přestávka

13,00 - 16,00 Přednášky

17,00 - Slavnostní společenské setkání účastníků aktivu

7. února 9.30 - 12.00 Přednášky, závěr

12.00 - 13.00 Oběd

___________________________________________________________________________

 Přípravný výbor:

Ing. Petr Goliáš, Schloetter Galvanotechnik Praha

Ing. Tomáš Fuka, CSc., Techneco Praha

Ing. Kateřina Kreislová, SVUOM s.r.o. Praha

Doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc., VŠCHT Praha

Ing. Ladislav Obr, CSc., Jablonec nad Nisou

Mgr. Vojtěch Řezníček, PBS Velká Bíteš a.s.

Ing. Petr Szelag, Pragochema spol. s r.o. Praha

Lubomír Šubert, Enthone s.r.o. Brno

Ing. Miroslav Valeš, VZLÚ Praha

 

 Organizační zajištění:

PhDr. Drahomíra Majerová, Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava

 Tel.: 737 346 857, e-mail: cspu@seznam.cz

___________________________________________________________________________________________________

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Účastnický poplatek činí 3.000 Kč, pro členy ČSPÚ 2.800 Kč, studenti a doktorandi bez poplatku.

Zahrnuje vložné a sborník přednášek.

Účastnický poplatek uhraďte do dne konání aktivu na účet České spořitelny a.s. Jihlava,

č.ú. 1465316309/0800,

Variabilní symbol: uveďte IČ firmy

IBAN: CZ68-0800 0000 0014 6531 6309

BIC:GIBA CZPX

IČO:63443082

DIČ: CZ63443082

ČSPÚ není plátcem DPH!

Doklad o zaplacení bude po úhradě zaslán na adresu uvedenou na přihlášce! V případě zájmu zašleme zálohovou fakturu.

 

Reklama a propagace firem

Otištění reklamy ve sborníku (černobílý tisk 1100 Kč

pro členy ČSPÚ 900 Kč

(barevný tisk) 2500 Kč

pro členy ČSPÚ 2000 Kč

Pronájem stolu (1x1 m) 600 Kč

pro členy ČSPÚ 500 Kč

Distribuce vlastních reklamních materiálů 300 Kč

pro členy ČSPÚ 200 Kč

Zastavěná plocha pro exponáty 1m2 500 Kč

pro členy ČSPÚ 200 Kč

Prezentace posterů –pronájem panelů 500 Kč

pro členy ČSPÚ 300 Kč

Studenti a doktorandi zdarma!

Podklady pro tisk reklamy zašlete nejpozději do 9. ledna 2017 e-mailem

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 22. ledna 2017! Přihlášku vyplňte úplně a čitelně. Z poskytnutých údajů se zpracovává seznam firem pro všechny účastníky a jmenovky pro účastníky.

__________________________________________________________________________________

Ubytování

Zajistíme na základě písemné objednávky dle výběru s ohledem na kapacitu zařízení a termín doručení přihlášky.

Hradí se v hotovosti v recepci hotelu. Uvedené ceny jsou orientační. Ubytování Vám bude potvrzeno e-mailem.

Nabídka ubytování a orientační cenové relace

Jednolůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Grandhotel (www.grandjihlava.cz) 1200 Kč, 1620 Kč

Gustav Mahler (www.hotelgmahler.cz) 1200 Kč, 1500 Kč

Penzion Willa (www.penzion-willa.hotely.cz) 800 Kč, 900 Kč

Hotel Milenium (www.hotelmilenium.cz) 1030 Kč, 1470 Kč

Oása (www.oasa.penzion.com) 700 Kč, 900 Kč

Villa Eden (www.villa-eden.cz) 990 Kč, 1200 Kč

Mahlerův penzion na hradbách (www.mahleruvpenzion.cz) 1050 Kč, 1500 Kč

Penzion U sv. Jakuba (penzionjakub.ji.cz) 870 Kč, 1250 Kč

Business hotel Jihlava (businesshoteljihlava.cz) 1825 Kč, 2030 Kč

 

Späť

Najsilnejšia čistiaca utierka na trhu

aaa MEWA - priemyselne_utierky

Online Tribotechnika_6_2017


Tribotechnika_6_2017 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd