Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

POZVÁNKA 45 let tradice - záruka spolehlivosti a kvality

44. konference s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

14. - 15. března 2018 nově v hotelu Olšanka, Praha 3 (změna místa konání)


POZVÁNKA 45 let tradice - záruka spolehlivosti a kvality

 

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými I zahraničními firmami, mediálními partnery.
Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů,
majitele a pracovníky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry, projektanty, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy, odborných škol aj.
Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.
Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo ISBN.

Cílem konference
je přinášet aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se předcházelo ztrátám a aby se při zlepšení kvality zvýšila konkurence schopnost výrobků.

Na programu konference jsou již tradičně informace
- o aktuálních právních předpisech včetně chystaných změn
- o progresivních technologiích a zařízeních povrchových i předpovrchových úprav
v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových hmotách apod.
- o problematice provozu, opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí (např. emise, odpadní vody, hygiena a bezp. práce, protipožární opatření)
- projektování povrchových úprav,
- exkurze na pracoviště povrchových úprav,
- diskuzní večer.

V rámci akce nabízíme firmám tyto formy prezentace:
- vou inzerci
- krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
- stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti

 

Bližší informace u pořadatele.
PhDr. Z. Jelínková, CSc. - PPK + Dr. Z. Trávníčková, CSc.
Korunní 67, 130 00 Praha 3, email: konferencepppu@seznam.cz
www.konferencepppu.cz

 

 

Späť