Pozvánka na seminár TRIBOTECHNIKA V PRAXI 2019

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku, SSTT organizuje odborný seminár na tému TRIBOTECHNIKA V PRAXI 2019. Odborný seminár sa bude konať 16. 10. 2019 v konferenčnej sále na prízemí hotela MODENA, Vlčie hrdlo 1 (Dom obchodných činností), v Bratislave. Bezplatné parkovanie je zabezpečené za rampou krížom od budovy JAVORINA (viď. mapka). Parkovací lístok prosím nevyhadzujte, využijete ho po odchode z parkoviska. Počas konania seminára bude zabezpečené občerstvenie, vrátane obeda.


Zameranie a ciele:

Seminár je určený pre absolventov kurzov TRIBOTECHNIK, certifikovaných pracovníkov kvalifikačných stupňov TRIBOTECHNIK podľa ISO 17 024 v zmysle smernice COP-02-07, technických pracovníkov z odboru tribológie a tribotechniky, pracovníkov odboru starostlivosti o základné prostriedky a členov Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku.

 

ODBORNÝ PROGRAM
16. októbra 2019, Bratislava

9,00 - 9,30 Registrácia účastníkov

9,30 - 9,45 Otvorenie

9,45 - 10,30 Tribológia, nové výzvy, Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita, Žilina

10,30 - 12,00 Procesné kvapaliny, technológia Castrol XBB a XBC- kvapaliny novej generácie, Ing. Josef    Březovják
Údržba a recyklácia prevádzkových kvapalín, Ing. Robert Jindra, ML Lubservis, a. s., Bratislava

12,00 - 13,O0 Spoločný obed

13,00 - 14,00 Organizácia mazania v priemyselnom podniku

• Prieskum a audit mazania
• Profesionálna diagnostika olejov, Ing. Peter Ševčík, Bc. Milan Rášo, SLOVNAFT, a. s., Bratislava

14,00 - 14,30 Diskusia a ukončenie

15,00 - 16,30 Plenárne zasadnutie Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku


Odborný garant: Ing. Jozef Stopka, predseda Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku.

 

Stiahnite si prihlášku v pdf.

Späť

 

Pridať komentár

* :
* :
* :
6 + 8 =
Odoslanie formulára

Tribotechnika_2_2019

TriboTechnika_2_2019 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd