Uvodník M.Sc. Maroša Halamu, PhD.

Vážení priatelia,

v úvode tohto čísla by som Vás rád pozval v mene Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy a za podpory Slovak Liaison Office for Research and Development a Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii na stretnutie s expertmi z rôznych priemyselných odvetví, kde sa budú preberať aktuálne témy s vedcami, inovátormi, investormi a tvorcami politík. Kongres sa uskutoční v malebnom prostredí zámku Grand Víglaš, v  srdci  Slovenska  v  dňoch 26. až 28.  septembra 2018.

Budete mať možnosť sa pripojiť k vedeckému programu, výstave najnovších sofistikovaných zariadení používaných pri testovaní korózie, zúčastniť sa panelovej diskusie na horúce témy a výzvy, ktorým priemysel 4.0 a spoločnosť 5.0 čelia adaptáciou nových technológií, no chystáme aj návštevu najstaršej mincovne vo svete  a  uvidíte  aj  súkromnú  zbierku  drevených Da Vinciho  strojov  alebo  sa  jednoducho  zabavíte  počas  spoločenského  večera  hrou stredovekého  kasína.

Podujatie má potvrdených hlavných rečníkov ako Christofer Leygraf s témou " Atmospheric Corrosion: Challenges to Reach a Fundamental Understanding ", Alec Groysman s " Corrosion and Surface Treatment in Industry: History and Insight into Future ", Arjan Mol s " Cr (VI) Free Surface Treatments and Active Protective Coatings for Aluminium Alloys ", Giuseppe Giovanni Daquino s" Strategic Aspects of the Surface Treatment in the European Defence ", Paul Linhardt s" Microbial Ennoblement - a Still Underestimated Factor for Corrosion in Natural Waters ", Herman Terryn s" Advanced Characterization of Hybrid Interfaces and Interphases in Important Organic-metal Protection Systems ", Tomáš Prosek s" Ochrana Steel Protection by Advanced Zinc Coatings Alloyed with Magnesium " a omnoho viac. Konferenčný  leták  nájdete  na http://web.tuke.sk/csti2018/Leaflet_CSTI_2018.pdf

Pred samotným podujatím CSTI2018 začíname v Košiciach, v dňoch 24. až 25. septembra 2018                               v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM a Národnom výskumnom centre pre pokročilé materiály a technológie PROMATECH s Autumn Corrosion Training. Lídrami budú vedci z KTH Stockholm, IST Lisboa, TU Košice a Metrohm Švajčiarsko a tréningu sa môžu zúčastniť študenti, doktorandi, technici  a operátori z priemyslu, kde získajú znalosti ohľadom najnovších techník korózneho monitoringu,  korózie pokročilých materiálov a aplikácií nanotechnológií, predikcie životnosti materiálov, legislatívy  a pod. Aktuálny  program  oboch  podujatí  môžete  nájsť  na http://www.tuke.sk/csti2018

Hlavným cieľom kongresu CSTI2018 je korelácia so strategickým technologickým pokrokom v ma-teriálovej agendy pre efektívnejší, ekologický a udržateľný priemysel. Účasťou sa môžete aktívne podieľať na tom, ako urobiť európsky priemysel ešte viac udržateľnejší a bezpečnejší. Konferencia CSTI2018   sa  bude  konať  pod  záštitou  ministerky  školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej  republiky,  JUDr. M.Sc.  Martiny   Lubyovej  PhD.

Bude nám potešením vidieť Vás vo vedeckom meste Košice na tréningu a hostiť v srdci Slovenska                            na  kongrese.  Uvidíme  sa  na  hrade  Grand  Víglaš.

S priateľským pozdravom,

Maroš Halama, GM CSTI 2018

Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd