Myslivna_2018

 

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přételé povrcháři,

za Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovolujeme pozvat na další Mezinárodní odborný seminář „Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav" v Brně na Myslivně, kde se tradičně setkávají povrcháři z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a okolí - letos již po patnácté ve dnech 28. a 29. listopadu.
Spolu s Vámi, chceme pokračovat v tradici této povrchářské akce, kdy všichni z přítomných jsou aktivními účastníky, kteří se pravidelně schází, aby si vyměnili to nejcennější - technické myšlenky a informace. Vaši účast je možno podpořit odborným příspěvkem, prezentací nebo inzercí v tištěném sborníku, vystavením a předvedením svých výrobků u svých firemních stolků nebo zapojením se do diskuze k jednotlivým předneseným tématům.
Těšíme se všichni, že i letos najdeme prostor a čas pro tolik potřebná mimopracovní setkávání a rozhovory ve společenské části semináře. Rychlý způsob získávání informací, přátelská atmosféra, dobrá odborná úroveň přednášek a příspěvků dávají záruky dobře investovaného času i přínosu pro každého z účastníků tohoto semináře.
Věříme, že tak jako minulá setkání, napomůže i to letošní k dalšímu rozvoji vzdělávání a spolkové činnosti povrchářské obce.
Jestliže přijmete naše pozvání k účasti, budeme se těšit na Vaši aktivní účast a především setkání s Vámi se všemi opět na 15. Ročníku setkání povrchářů na Myslivně.
Za Centrum pro povrchové úpravy
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Späť

Tribotechnika_5_2018

TriboTechnika_5_2018 by TechPark Vydavatelstvo on Scribd