Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

 

Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

TRIFOSERVIS Čelákovice  si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Základy tribotechniky a tribodiagnostiky

 

Cílem kurzu je získat znalosti z oblasti tření, mazání a opotřebení. Dále pak podrobné
seznámení s mazivy, jejich využitím a použitím v provozu a v údržbě, tribotechnická diagnostika.
Hlavní důraz je kladen na maximální využití všech těchto poznatků v praxi.

Náplň kurzu je určena pro podnikavé tribotechniky, pracovníky technického rozvoje, vedoucí pracovníky provozů a údržby, konstruktéry, pracovníky laboratoří, energetiky, dopravy, zemědělství, stavebnictví, strojírenství. Dále pro pracovníky olejářských společností a prodejce maziv.

 

TERMÍN:   První soustředění 19. a 20. února 2019

Druhé školení dle dohody v březnu 2019.

MÍSTO KONÁNÍ:  VIGVAM RESORT, Němčice 152, 280 02

 

 

Program školení je připraven podle ČSN ISO 18436 – 4 a ČSN ISO 18436 – 5

Analýza maziv, diagnostika strojů a maziv

· TRIBOLOGIE  –  základní pojmy, tření, opotřebení

· TRIBOTECHNIKA

· Maziva, jejich výroba, základové oleje

· Přísady do maziv, jejich funkce

· Motorové a převodové oleje – složení, klasifikace

· Průmyslové oleje – složení, klasifikace

· Plastická maziva – složení, klasifikace

· Pevná maziva

· Syntetická a biologicky odbouratelná maziva

· Zkoušení a hodnocení maziv

· Vzorkování

· Tribotechnická diagnostika a její využití v praxi

· Bezpečnost při práci s ropnými výrobky

· Mazací systémy a mazací zařízení

· Přístrojová technika pro hodnocení maziv


Jednotlivá témata přednesou přední odborníci, certifikovaní tribodiagnostici :

Doc. Ing. P. Kozák, Ing. P. Dobeš, Ing. P. Růžička, Ing. I. Václavíčková, Vl. Marek,

Ing. J. Černý, O. Švec  DiS, Ing. P. Špondr, Ing. J. Hřivnáč,  Ing. M. Holek Ph.D.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:
tel.: 326991085, 603265565
e-mail:marek@trifoservis.cz
www.trifoservis.cz

Späť